Stimuleringsregeling behoud installatietalent BBL (BIB)

De technische installatiebranche zet tijdens de corona-crisis in op het behoud van talentvolle vakmensen.

Workshop Sterk in je werk 50+ - Oudere medewerker legt iets uit aan jongere medewerker

Een toekomst voor installatietalent met de tegemoetkomingsregeling BIB

De technische installatiebranche zet tijdens de corona-crisis in op het behoud van talentvolle vakmensen. Wij Techniek stimuleert daarom werkgevers om nieuw BBL-talent aan te nemen en BBL-studenten met een dienstverband in onze branche te behouden voor de toekomst. Wij Techniek doet dit met de stimuleringsregeling behoud installatietalent BBL (BIB). 

Onder BIB gaat het om BBL-ers (Beroepsbegeleidende Leerweg) die bij een bij Wij Techniek aangesloten werkgever in dienst zijn en voor wie sinds 12 maart 2020 de BBL-studie verstoord is. Met deze regeling stimuleert Wij Techniek de werkgever om samen met het opleidingsinstituut (ROC of AOC), de praktijkopleider en de BBL-er een oplossing hiervoor in te richten zodat de studie door kan gaan, ook als deze in de startfase is of nog moet beginnen.

Wij Techniek wil via BIB werkgevers stimuleren om BBL-ers te blijven opleiden. Onder deze regeling is de tegemoetkoming beschikbaar voor maximaal tweeduizend negenhonderdentwintig (2.920) BBL-ers.

Reglementen

Download hier het reglement voor BIB.

reglement

Geïnteresseerd in BIB?

Neem dan contact op het Servicepunt arbeidsmarkt mobiliteit via servicepunt@wij-techniek.nl of via 0800-6061. SAM begeleidt je graag bij het indienen van je BIB-aanvraag.

0800-6061 Servicepunt arbeidsmarkt mobiliteit werkgever