Ondersteuning van-werk-naar-werk

In sommige gevallen lukt het werkgevers niet om hun BBL-studenten in de dienst te houden. Wij Techniek ondersteunt dan een van-werk-naar-werk-traject. Wij zetten ons regionale netwerk van adviseurs in om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen. Hierdoor hoeven deze studenten hun opleiding niet te stoppen of pauzeren en kunnen ze zo snel mogelijk doorleren bij een erkend leerbedrijf. 

Vergoeding

Bedrijven die de studenten opnemen, kunnen in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming vanuit de VIZI-regeling. Hiermee bieden zij nieuwe collega’s een goede start in hun nieuwe functie. Dit geld wordt ingezet voor bijvoorbeeld training en extra opleiding van de leerling.

Meer informatie

Bel het Servicepunt Arbeidsmarkt Mobiliteit: 0800-6061 en krijg direct hulp bij een van-werk-naar-werk-traject.