Doe de scan

Doe de arbeidsmarktscan en dan brengen wij vraag en aanbod van medewerkers per regio in kaart, zodat we bedrijven aan elkaar kunnen koppelen. Zo behouden we het talent voor de branche.

Geef via de arbeidsmarktscan aan of jouw bedrijf vacatures – of juist tijdelijk boventallig personeel – heeft. Is je bedrijf een erkend leerbedrijf? Geef dan ook de beschikbare leerwerk- en stageplaatsen door.

Wij Techniek helpt bij vraag en aanbod

De scan ingevuld? Dan neemt de regionale adviseur arbeidsmarkt van het Wij Techniek TeamWork Servicepunt contact op. Hij of zij helpt, kosteloos, bij het verbinden van vraag en aanbod op regionaal niveau en helpt bij het vinden van een geschikte kandidaat. Ook kan hij/zij ondersteunen bij een eventueel van-werk-naar-werktraject van tijdelijk boventallig personeel. De adviseur arbeidsmarkt kent alle regelingen van Wij Techniek en mogelijke tegemoetkomingen die voor jouw situatie van toepassing kunnen zijn.

Heb je vragen over de opleiding en begeleiding van deze uitleencollega’s? Dan kun je natuurlijk bij ons terecht. Bel het Wij Techniek TeamWork Servicepunt op 0800 – 6061 of neem contact op met de regiomanager of adviseur arbeidsmarkt in jouw regio.