Communiceren

Bekijk of onderstaande workshops voor jou interessant zijn.

Bouw aan de toekomst

Of het nu gaat om het geven van inhoudelijke feedback of het begeleiden van beoordelingsgesprekken, het begint bij goede communicatie. Als praktijkopleider pas je verschillende communicatie- en gesprekstechnieken toe. Je geeft goede, vakinhoudelijke feedback. Je houdt namens jouw bedrijf contact met de leerling en de school. En je zorgt ervoor dat iedereen weet wat er speelt. Allemaal vaardigheden waarbij goede communicatie belangrijk is. Wil jij je gesprekstechnieken verbeteren, zodat je jouw feedback nog beter kunt overbrengen? Of wil je meer leren over ontwikkelingsgericht beoordelen? Wij hebben verschillende workshops die jou helpen beter te communiceren. Bekijk of deze workshops voor jou interessant zijn.

Volg de basisworkshop Feedback geven van s-bb

In deze workshop draait het om feedback geven. We oefenen hoe je iemand kunt aanspreken op zijn gedrag zonder de relatie te verstoren. Je krijgt uitleg over de feedbackregels en over hoe je deze in de dagelijkse praktijk kunt toepassen. We gaan in op het verschil tussen waarnemen en interpreteren en welke invloed dit heeft op het geven van feedback.

Volg de basisworkshop Begeleidingsgesprekken voeren van s-bb

In deze workshop kijken we naar het belang van het voeren van begeleidingsgesprekken. We discussiëren over de vraag wie verantwoordelijk is voor het voeren van deze gesprekken. Daarnaast kijken we naar het belang van begeleidingsgespreken voor jou en de student. Je leert hoe je zo’n gesprek voorbereidt, wat het doel is en hoe je samen met de student tot afspraken komt.

Volg het webinar Objectief oordelen van s-bb

Als praktijkopleider word je gevraagd om een oordeel te vellen over de stagiair en zijn of haar succes tijdens de stageperiode. Je eigen houding bepaalt echter voor een deel het succes van de stagiair. In deze webinar van 45 minuten krijg je inzicht in de valkuilen die een objectief oordeel in de weg kunnen staan. Ook leer je de student op waarde in te schatten zodat zijn of haar talenten optimaal ontwikkeld en benut kunnen worden.

Volg het webinar Selecteren zonder vooroordelen van s-bb

We hebben allemaal stereotypen. Onze hersenen werken nu eenmaal zo. Het helpt ons om informatie snel te verwerken en om een inschatting van personen te maken. Maar wat zijn stereotypen nu eigenlijk? Welke soorten zijn er? Welk effect kunnen ze hebben en hoe kun je de invloed van stereotypering bij de selectie van stagiairs verminderen?

Volg het webinar Gelijke behandeling op de werkvloer van s-bb

Weet je dat jouw leerbedrijf de belangrijke taak heeft om een sociaal veilig leerwerkklimaat te bieden aan de stagiair? De stagiair heeft het recht om gelijk behandeld te worden aan andere medewerkers. In deze webinar van 45 minuten helpen we je bij het organiseren van een leerwerkklimaat waarbinnen het voor iedereen prettig is om te leren en te werken.

Volg de training Praktijkopleider

Als praktijkopleider ben jij degene die het talent van de toekomst helpt opleiden. Maar hoe doe je dat het best? Wat kun je daarin nog leren? De training Praktijkopleider helpt je daarbij. De training wordt zowel online als op locatie gegeven.