Skillsmanager

Wij Techniek heeft speciaal voor de branche een instrument ontwikkeld dat installatiebedrijven ondersteunt in hun proces van opleiden en ontwikkelen: Skillsmanager. Skillsmanager geeft je grip op vakmanschap. Dat is bijvoorbeeld handig tijdens functioneringsgesprekken.

Skillsmanager - Technisch medewerker maakt bouwtekening

Wat is de Skillsmanager

 

Let op: Skillsmanager verdwijnt in juli 2024. Alle bestaande gebruikers zijn geïnformeerd. Er kunnen geen nieuwe gebruikers worden toegevoegd.

Skillsmanager is een online hulpmiddel voor het in kaart brengen van functies, functioneren en ontwikkelen.

  • Functies: hoe zijn de taken en verantwoordelijkheden verdeeld binnen het bedrijf? Wie moet wat doen en welke kennis is nodig om die werkzaamheden uit te voeren?
  • Functioneren: wordt de functie goed uitgevoerd? Wordt er gedaan wat er gedaan zou moeten worden? Is de kennis en kunde op peil om de taken te kunnen uitvoeren?
  • Ontwikkelen: is er ontwikkeling nodig om de huidige of nieuwe functie (beter) te kunnen uitvoeren? Is er ontwikkeling nodig om de innovaties en veranderingen die zullen gaan plaatsvinden in de toekomst goed het hoofd te kunnen bieden? En welke ontwikkeling zou dit dan moeten zijn?

Voor wie is Skillsmanager bedoeld?

Veel installatiebedrijven lopen tegen de vraag aan: hoe geven we vorm aan het functionerings- en ontwikkelingsbeleid van onze organisatie? Wie doet wat binnen het bedrijf, waarom en welke kennis is daarvoor nodig? Hoe functioneren onze medewerkers en hoe functioneren we als organisatie als geheel?

Als dit vragen zijn die jij hebt, als werkgever of HR-medewerker, dan biedt Skillsmanager uitkomst.

Waarom is Skillsmanager nuttig?

Skillsmanager is een instrument om deze processen in beeld te brengen en de medewerker en leidinggevende handvatten te geven om structuur en inhoud te geven aan het functionerings- of ontwikkelingsgesprek.

Skillsmanager

Contact met onze adviseurs

Wil je meer informatie over Skillsmanager, neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland
Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Utrecht
Gelderland, Overijssel, Brabant, Limburg