Toekomstbestendig Werkgeverschap - de mens als belangrijke succesfactor

De wereld om ons heen is snel aan het veranderen, zeker wanneer het gaat om techniek en technologie in de nabije toekomst. Maar ook in de sociale en maatschappelijke sfeer verandert er veel. Als ondernemer moet je daarom blijven investeren in vernieuwing en ontwikkeling, van je medewerkers én van je bedrijf. Alleen zo creëer je duurzame inzetbaarheid bij je medewerkers, en een lerende en toekomstbestendige organisatie. Maar hoe doe je dat in de praktijk?

Technisch medewerkers gaan aan de slag met teamontwikkeling

Hoe werkt het traject Toekomstbestendig Werkgeverschap?

Tijdens dit traject krijg je een persoonlijke adviseur. Met deze adviseur breng je de huidige situatie in kaart en bepaal je welke stappen nodig en gewenst zijn om te vernieuwen of ontwikkelen.

Je kiest vervolgens zelf welke onderdelen van het ontwikkeltraject voor jouw situatie relevant zijn en volgt de relevante modules. Tijdens het hele traject staat je persoonlijke adviseur voor je klaar.

Welke leerdoelen kunnen tijdens dit traject gebruikt worden?

Omdat het ontwikkeltraject geheel op maat wordt gemaakt, kun je het zo breed of smal maken als je zelf wilt. Typische onderwerpen waar ondernemers tijdens dit traject aan hebben gewerkt zijn:

- effectievere bedrijfsstrategie
- duurzame inzetbaarheid
- leren en ontwikkelen
- versterken betrokkenheid en professionaliteit medewerkers
- het verander- en vernieuwend vermogen van jezelf en medewerkers versterken
- ontwikkelen van beleid om jonge en oudere medewerkers gezond aan je te blijven binden
- samenwerken met partners in de keten
- professionaliseren van leiderschap van (midden)management

Voor wie is dit traject bedoeld?

Dit ontwikkeltraject is bedoeld voor installatiebedrijven die in willen spelen op de ontwikkelingen in de branche en de maatschappij, maar niet zo goed weten waar te beginnen.

Wat kost dit traject?

Als ontwikkelingsfonds van de branche vergoedt Wij Techniek het grootste gedeelte van dit traject. Er geldt alleen een eigen bijdrage van € 150,- per dagdeel, eventueel te vergoeden vanuit de verschillende Wij Techniek-subsidieregelingen.

Meer informatie en aanmelden

Wil je meer informatie over het traject Toekomstbestendig Werkgeverschap? Of wil je je aanmelden hiervoor? Neem dan contact met ons op via 0800 - 88 55 885 of projectondersteuning@wij-techniek.nl.