Beleid

Werkgeverschap betekent nogal wat, voor jou en jouw bedrijf. Je hebt veel verantwoordelijkheden en moet professionaliteit combineren met economische haalbaarheid. Daar komen de nodige vragen bij kijken: Hoe richt je professioneel werkgeverschap in? Wat zijn de laatste trends op het gebied van HR? Met welke wet- en regelgeving moet je rekening houden?

Twee mannen werken samen op kantoor | Wij Techniek

HR beleid bevat alle maatregelen en instrumenten gericht op de medewerkers binnen het bedrijf met als doel het verwezenlijken van de organisatiedoelstellingen, succesvol functioneren en het behalen van resultaten.

Verzuim, verlof, gedrag en meer

Beleid biedt houvast voor allerhande situaties en geeft duidelijkheid en richting aan organisaties en personeel. Beleid kan van alles zijn. Van een briefje op het prikbord met do’s en dont’s op de werkvloer tot uitgebreide gedragscodes. Organisaties stellen vaak beleid op voor zaken die ze op één bepaalde manier geregeld willen hebben of omdat de wet dat zo voorschrijft.
In ieder geval is het belangrijk om beleid over verzuim, verlof en gedrag te ontwikkelen.

Maar beleid gaat verder dan dat. Beleid is ook een manier om doelen te stellen voor een bepaalde periode. Bijvoorbeeld in 2030 is 50% van de organisatie vrouw in diversiteitsbeleid of over een periode van drie jaar volgt iedere medewerker minimaal een opleiding etc.
Hier lees je over verschillende onderwerpen waarover jij als werkgever beleid kunt opstellen.