HR beleid

De term HR beleid staat voor Human Resources beleid ook wel Personeelsbeleid genoemd. HR beleid of personeelsbeleid is een onderdeel van het organisatiebeleid en wel voor het deel dat direct betrekking heeft op het personeel. HR beleid biedt kader, maatregelen en instrumenten gericht op de werkzame personen binnen een organisatie met als doel het verwezenlijken van de organisatiedoelstellingen.

Praktijkopleider legt gebruik van technische installatie uit

HR beleid is in te delen in verschillende aandachtsgebieden waaronder:
Instroom en uitstroom van personeel
Ontwikkeling
Beleid op het gebied van functioneren en arbeidsvoorwaarden
Verzuimbeleid
Veiligheid

Deze aandachtsgebieden komen op verschillende plaatsen binnen de website naar voren. Onderwerpen die binnen HR Beleid nog nader toegelicht worden zijn oa. Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid, Diversiteit, Inclusiviteit en Sociale innovatie.