Functies

Iedere organisatie kent diverse functies. In deze functies zijn de verschillende verantwoordelijkheden en taken beschreven die onderdeel uitmaken van de bedrijfsprocessen.

Jongeman met oranje helm en blauwe overal met oranje kabels over zijn schouder | Wij Techniek

Functies

Samen maken deze functies deel uit van een functiegebouw waarin de functies op gestructureerde wijze samengevoegd zijn zodat een logisch en transparant geheel ontstaat. Een functiehuis bestaat vaak uit een aantal functiefamilies waarbinnen passende functies en/of rollen zijn ingedeeld volgens een vast format. Functiefamilies zijn gekoppeld aan de toegevoegde waarde voor de organisatie. Voorbeelden van functiefamilies: Uitvoering, Ondersteuning, Leidinggeven, Project- en programmamanagement, Beleid.

Functieprofiel

Een functie wordt uitgewerkt in een functieprofiel. Goede functieprofielen kunnen jouw bedrijf op meerdere manieren versterken, denk aan: nieuw personeel vinden, personeel behouden en doelen stellen etc. 

Door functies te beschrijven wordt duidelijk waar de verantwoordelijkheden liggen en welke taken door de functiehouder, de medewerker, moeten worden uitgevoerd. Daarbij wordt ook benoemd welke kennis en vaardigheden nodig zijn is om een functie uit te kunnen oefenen. Aan functies worden vaak specifieke competenties gekoppeld. 

In dit onderdeel  lees je meer over wat functies zijn, hoe je functieprofielen kan opstellen, maak je kennis met de Skillsmanager en lees hoe je functies kan waarderen.