Functioneren en beoordelen

De resultaten van het functioneren van de medewerkers bepalen het resultaat van de organisatie.

Praktijkopleider legt technische installatie uit via tablet

Functioneren en beoordelen

Een goed beleid voor functioneren en beoordelen leidt tot meer kwaliteit, betere samenwerking en meer motivatie op de werkvloer. Het niet beoordelen van je medewerkers is een gemiste kans! Een goed beleid leidt tot beter presterende medewerkers. Bovendien hebben medewerkers zelf ook behoefte aan functionerings- en beoordelingsgesprekken. Het zijn belangrijke momenten voor reflectie. Hoe doe ik mijn werk, wat betekent onze samenwerking, waar zie ik kansen voor verbetering, vragen die iedere medewerker samen met zijn leidinggevende zichzelf moet stellen. Elke medewerker wil groeien en beter worden in het werk. Daarvoor is het nodig dat hi wel weet hoe hij dat kan doen. 

Beoordelen

Beoordelen is een onderdeel van een cyclus waar ook het functioneringsgesprek en het gesprek over persoonlijke ontwikkeling onderdeel vanuit maken. 

Daarnaast is het goed regelmatig feedback te geven op het werk en het functioneren van medewerkers in plaats van één of twee keer per jaar.

Medewerkers betrokken houden

Belangrijk is om regelmatig met medewerkers te evalueren, doelen te stellen en afspraken te maken over ontwikkeling en groei. Om elke dag gemotiveerd aan het werk te gaan, moeten medewerkers weten dat ze bijdragen aan het succes van de organisatie. Medewerkers voelen zich betrokken bij de organisatie als ze begrijpen in welke richting het bedrijf gaat en welke rol zij spelen in het bereiken van haar doelen. Dat begint met een helder functiebeschrijving en een objectieve functiewaardering.

Hierover en over het functioneren en beoordelen van medewerkers en het voeren van gesprekken lees je in dit deel meer.