Leiderschap en leidinggeven

Leiderschap gaat over de vraag hoe managers en medewerkers met elkaar omgaan. Organisatiecultuur gaat in essentie over gedrag van medewerkers in een organisatie.Het leidinggevend gedrag van managers is dus onderdeel van de bedrijfscultuur. Leidinggeven of leiderschap is het op basis van persoonlijk contact beïnvloeden van de prestaties van medewerkers. Succesvolle leiders instrueren, motiveren en inspireren individuele medewerkers, en verbinden medewerkers met elkaar en met de klanten.

Twee mannen bekijken plannen op papier in een fabriekshal

Leider of manager?

Er zijn weinig onderwerpen waar zoveel over wordt geschreven als leiderschap en leidinggeven. In de managementliteratuur wordt gesproken over een verschil tussen management en leiden. De manager wordt omschreven als een rationele doener gericht op het heden, terwijl de leider visie heeft, inspireert en zich op de toekomst richt. De manager is gericht op ordening terwijl de leider houdt van verandering. De leider zet de ladder op de juiste plaats (kiest de juiste doelen) en de manager beklimt hem (zorgt ervoor dat de doelen gerealiseerd worden). Dit verschil kan ook gezien worden als twee verschillende leiderschapsstijlen: het beheersmatige type 'manager' en innovatiegerichte type 'leider'. Maar daar zijn er nog veel meer in te onderscheiden.

In de praktijk wordt vaak geen expliciet onderscheid gemaakt tussen een leider en een manager. Een leidinggevende houdt zich op alle niveaus bezig met managen en leiden.
Hier vind je meer informatie over leiderschapsstijlen, coachen en een aantal belangrijke aspecten rondom leiderschap zoals communicatie en conflicthantering.