Arbeidsvoorwaarden

Regelingen en arbeidsvoorwaarden die voor alle medewerkers of bepaalde groepen medewerkers (gaan) gelden kunnen vastgelegd zijn in de CAO, in arbeidsvoorwaarden of in bedrijfseigen regelingen.

Praktijkopleider legt technische installatie uit via tablet

Regelingen en arbeidsvoorwaarden

Regelingen en arbeidsvoorwaarden die voor alle medewerkers of bepaalde groepen medewerkers (gaan) gelden kunnen vastgelegd zijn in de CAO, in arbeidsvoorwaarden of in bedrijfseigen regelingen. Het gaat bijvoorbeeld om regelingen van onkostenvergoedingen, reiskostenvergoedingen, scholing, verlof en dergelijke.

Reglementen kennen ook andere benamingen, denk aan een personeelshandboek. Kenmerkend is dat hierin arbeidsvoorwaarden worden geregeld en dat het reglement in het arbeidscontract van toepassing wordt verklaard. 

Arbeidsvoorwaarden is een breed begrip voor alle voorwaarden die een werknemer en werkgever in het Installatiebedrijf overeenkomen. Het zijn de voorwaarden waarvoor de medewerker werkt. De meest bekende arbeidsvoorwaarden zijn arbeidsduur, salaris en vakantiedagen. Je spreekt deze voorwaarden af met de medewerker en legt deze vast in een arbeidsovereenkomst. Vaak staan er ook arbeidsvoorwaarden in de CAO. Bovendien staan in sommige wetten regels op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

Op deze pagina's tref je informatie over arbeidsvoorwaarden, relevante HR regelingen, belangrijke wijzigingen en relevante informatie waar je ongetwijfeld een keer mee te maken krijgt.