Uitstroom

Wanneer het dienstverband van een medewerker wordt beëindigd, noemen we dat uitstroom. Het vertrek van medewerkers heeft altijd invloed op het bedrijf.

Technisch medewerker controleert machine

Uitstroom

Wanneer een medewerker het bedrijf verlaat met bijvoorbeeld hele specialistische kennis of doordat de medewerker een belangrijke spil is in het team, heeft dat altijd gevolgen voor de bedrijfsvoering. Het vertrek van een ervaren kracht, resulteert altijd in enige vorm van vervangingskosten.

Beëindiging dienstverband

Beëindiging van een dienstverband kan zijn op initiatief van de medewerker (opzeggen) en de werkgever (ontslag). 

Hier vind je alle zaken die geregeld moeten worden om het dienstverband te beëindigen.