Wat is een variabele beloning?

Naast een vaste beloning kun je medewerkers ook een variabele beloning - of variabel salaris - toekennen in de vorm van bijvoorbeeld winstuitkering of een individuele bonus. Wanneer ken je iemand een variabele beloning toe en waar moet je rekening mee houden? Je leest het hier.

HR-medewerker kent een variabele beloning toe
  • Bedrag is afhankelijk van doelen of prestaties
  • Voor beloning en behoud van medewerkers
  • Keer gelijktijdig met vaste loon uit
  • Verschillende vormen van variabele beloningen

Wat is een variabele beloning?

Een variabele beloning is het deel van de beloning dat geen vaste beloning is. Variabele beloningen zijn meestal afhankelijk van doelen of prestaties. Het variabele inkomen wordt daarmee gekoppeld aan bepaalde factoren, zoals gerealiseerde omzet, winst, productiviteit of functioneren. Het bedrag aan variabel salaris hoeft dus op voorhand niet vast te staan, omdat de hoogte van dit bedrag kan afhangen van geleverde prestaties.

Waarom geef je een variabele beloning?

Een reden om een variabele beloning te geven, is het beter belonen van goed presterende medewerkers en ze (zodoende) te behouden voor de organisatie. 

Door het stellen van een variabele beloning kunnen daarnaast de doelen van je bedrijf goed worden overgebracht aan het personeel. 

Hoe betaal je variabel salaris uit?

Voor een variabele beloning geldt dat je deze in principe gelijktijdig met het vaste loon moet uitbetalen. Als het vaste loon per maand wordt betaald, dan dien je de variabele beloning dus ook per maand uit te betalen of in ieder geval één maal per jaar. 

Welke vormen van variabele beloningen zijn er?

Enkele voorbeelden van variabele beloningen zijn:

  • Winstuitkering
  • (Individuele) bonus
  • Provisie of deel van omzet (DVO)
  • Betaling per tot stand gekomen overeenkomst, gegeven advies of (een deel van) de daarmee gepaard gaande omzet

Wat is een individuele bonus?

Een individuele bonus is een vorm van een variabele beloning waar een werknemer recht op heeft als hij bepaalde - individuele - vooraf vastgelegde targets heeft behaald. Dit is dus een vorm van belonen die uitgaat van een te behalen resultaat. Er worden vooraf doelen gesteld op basis waarvan de variabele beloning wordt toegekend.

Hoe wordt een individuele bonus meestal uitgekeerd?

Over het algemeen wordt een variabele beloning in de vorm van een bonus toegekend aan een medewerker of leidinggevende met een hoger salaris. Medewerkers met een zwaardere functie kunnen doorgaans namelijk het – meetbare – resultaat van hun eigen functie in veel grotere mate beïnvloeden.

Bij een bonus is een substantieel deel van het inkomen variabel - en dus risicodragend. Vaak wordt een bonus toegepast in commerciële en/of management functies. Voor deze functies is het meestal goed mogelijk om individuele targets te formuleren.

Meer informatie over variabele beloningen

Bij het toekennen van een variabele beloning moet je rekening houden met meerdere aspecten. Het is belangrijk om de voorwaarden voor een variabele beloning goed te formuleren. Er zit een aantal belangrijke haken en ogen aan het toekennen van een variabele beloning en de uitbetaling daarvan. Daarom is het van belang een specialist te raadplegen bij het instellen van een regeling voor variabele beloningen. Lees hier meer over variabele beloningen.

Bron: https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/veelgestelde-vragen/beloningsbeleid-algemeen/vast-variabel