Organisatie

De technische installatiebranche is continu in ontwikkeling. Installatiebedrijven zijn altijd in beweging. Dit brengt de nodige uitdagingen mee voor jou als werkgever.

Trendfiles - Overleg tussen technische medewerkers

Grotere organisaties moeten zich aan andere regels houden dan kleine organisaties. Ben je bijvoorbeeld verplicht een ondernemingsraad in te stellen of is een personeelsvertegenwoordiging voldoende?

Bedrijfscultuur

Ieder bedrijf heeft een eigen cultuur. Cultuur is hoe medewerkers zich gedragen wanneer ze denken dat er niemand meekijkt. Hoe jij als werkgever jouw organisatie inricht en de keuzes die je maakt hebben invloed op de cultuur. Ook de medewerkers binnen jouw organisatie beïnvloeden de cultuur. Als werkgever kies je welke mensen je aantrekt en wil je jouw teams zo samenstellen dat individuen optimaal kunnen samenwerken.

Reorganiseren

Het komt regelmatig voor dat organisaties te veel werknemers in dienst hebben of dat de structuur van de organisatie moet wijzigen om de klant optimaal te kunnen blijven bedienen. In dat geval ga je reorganiseren, hoe werkt dat en waar moet je allemaal aan denken? In dit onderdeel lees je meer over het (her)inrichten van organisaties.