Medezeggenschap: een meerwaarde voor jouw bedrijf

Inspraak van medewerkers is van grote waarde voor zowel werkgever als medewerkers. Lees hier alles wat je moet weten over medezeggenschap en wat dit betekent voor jouw bedrijf.

Technisch medewerkers hebben medezeggenschap binnen hun bedrijf

Hoe werkt medezeggenschap binnen een bedrijf? 

Het gaat bij inspraak vanuit medewerkers niet alleen om meer weten (geïnformeerd worden) maar ook om meedenken (advies geven) en in sommige gevallen om meebeslissen. Inspraak kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld een gestructureerd werkoverleg, maar ook medezeggenschap in de vorm van een Ondernemingsraad of een Personeelsvertegenwoordiging.

Een Ondernemingsraad is verplicht wanneer een bedrijf 50 of meer medewerkers in dienst heeft. Zijn er minder medewerkers in het bedrijf werkzaam, dan kan ook gekozen worden voor een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) of Personeelsvergadering (PV).

  • Betere bedrijfsresultaten door medezeggenschap
  • OR verplicht bij 50 of meer medewerkers in dienst
  • De OR en PVT hebben een stem in het opleidingsbeleid

Hoe werkt medezeggenschap binnen een bedrijf? 

Het gaat bij inspraak vanuit medewerkers niet alleen om meer weten (geïnformeerd worden) maar ook om meedenken (advies geven) en in sommige gevallen om meebeslissen. Inspraak kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld een gestructureerd werkoverleg, maar ook medezeggenschap in de vorm van een Ondernemingsraad of een Personeelsvertegenwoordiging.

Een Ondernemingsraad is verplicht wanneer een bedrijf 50 of meer medewerkers in dienst heeft. Zijn er minder medewerkers in het bedrijf werkzaam, dan kan ook gekozen worden voor een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) of Personeelsvergadering (PV).

Waarom is medezeggenschap van belang?

Inspraak van medewerkers geeft de medewerkers een stem binnen de onderneming, maar zorgt ook voor betere inzichten in de bedrijfsprocessen. Daarnaast creëert het meer wederzijds begrip en draagvlak voor beslissingen. Dat leidt tot een beter product, een betere dienstverlening aan klanten, een fijnere werkplek en uiteindelijk zelfs tot betere bedrijfsresultaten. Bedrijven hebben ondernemende medewerkers nodig om een goede concurrentiepositie te krijgen en te behouden. 

In hoeverre zijn de OR en PVT betrokken bij het opleidingsbeleid?

De Ondernemingsraad (OR) en de Personeelsvertegenwoordiging (PVT) moeten betrokken zijn bij het opleidingsbeleid van het bedrijf. Zowel de OR als de PVT hebben een stem in het opleidingsbeleid en in de inkoop van opleidingen:

  1. Initiatiefrecht. Scholing is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Voor de ondernemingsraad (OR) een goede reden om gebruik te maken van zijn initiatiefrecht. Dat geldt ook voor de personeelsvertegenwoordiging (PVT). U hoeft de voorstellen natuurlijk niet uit te voeren. U kunt echter wel van het initiatief profiteren om te weten te komen wat er onder uw medewerkers leeft. Bespreek het voorstel van het medezeggenschapsorgaan en als u het afwijst, maak dan de reden duidelijk.
  2. Instemmingsrecht. Artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR instemmingsrecht. Als het bedrijf een scholingsregeling wil invoeren, intrekken of wijzigen, dient de OR erbij betrokken te worden.

Lees meer over Goed werkgeverschap

Benieuwd hoe je als werkgever juist handelt binnen een veranderende omgeving? Lees meer over organisatieveranderingen of over reorganisatie.