Reorganisatie

Jouw bedrijf is in beweging en speelt in op kansen die er zijn. Soms lukt dat even niet en blijken de bedreigingen grote(re) gevolgen te hebben. Dat kan mogelijk leiden tot een noodzakelijke reorganisatie. Denk aan herstructurering van de activiteiten, verhuizing, afslanking van de onderneming of (gedeeltelijke) sluiting. Dit is een complex proces gebonden aan strikte wet- en regelgeving.

Twee mannen bekijken plannen op papier in een fabriekshal

Reorganiseren heeft gevolgen: werknemers krijgen andere functies, moeten een andere (lagere) functie accepteren of verhuizen, of verliezen hun baan. Gevoelige zaken, waarbij veel partijen betrokken zijn. Denk aan de medewerkers, de bonden, het UWV en de OR maar ook aandeelhouders enĀ  de raad van commissarissen.

In dit onderdeel nemen we je mee door de belangrijkste onderwerpen van reorganiseren.