Goed arbobeleid: wat heb je daarvoor nodig?

Het is van belang dat jouw medewerkers veilig en gezond kunnen werken. Dat klinkt logisch, maar dit is ook wettelijk vastgelegd in de Arbowet. Hoe voer je goed arbobeleid? Lees hier welke 7 aspecten je nodig hebt voor goed arbobeleid.

Technische medewerker werkt volgens goed arbobeleid

1. Stel een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie op

Het is verplicht om de risico’s voor je personeel in kaart te brengen. Dit doe je met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, afgekort als RI&E.

2. Maak een Plan van aanpak

Als je alle arbeidsrisico’s op een rij hebt, kun je aan de slag met een plan van aanpak. Loopt daarvoor alle risico’s langs, waarbij je maatregelen beschrijft om die risico’s aan te pakken. Vermeld ook binnen welke termijn je deze maatregelen uitvoert. Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. De Inspectie SZW kan hier tijdens een controle naar vragen.

1. Stel een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie op

Het is verplicht om de risico’s voor je personeel in kaart te brengen. Dit doe je met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, afgekort als RI&E.

2. Maak een Plan van aanpak

Als je alle arbeidsrisico’s op een rij hebt, kun je aan de slag met een plan van aanpak. Loopt daarvoor alle risico’s langs, waarbij je maatregelen beschrijft om die risico’s aan te pakken. Vermeld ook binnen welke termijn je deze maatregelen uitvoert. Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. De Inspectie SZW kan hier tijdens een controle naar vragen.

3. Geef voorlichting en instructie

Nadat je de risico’s en maatregelen om deze te voorkomen of te beperken in kaart hebt gebracht, moet je hierover voorlichting en instructie geven aan je medewerkers. Dat is verplicht. Ook moet je aandacht geven aan de wijze waarop deskundige bijstand is geregeld. De voorlichting en instructie toon je aan met een registratie van de personen die dit hebben gegeven en ontvangen.

4. Stel een preventiemedewerker aan

Je bent verplicht om minstens één medewerker aan te stellen als preventiemedewerker. Een preventiemedewerker is op de hoogte van de risico’s in je onderneming en geeft hierover voorlichting. Deze medewerker moet voldoende kennis en ervaring hebben om de preventietaken goed te kunnen uitvoeren. Als je onderneming bestaat uit 25 medewerkers of minder, mag je als werkgever zelf de preventiemedewerker zijn.

5. Leg het ziekteverzuimbeleid vast

Als bedrijf moet je ook een ziekteverzuimbeleid hebben. Hierin leg je vast hoe je omgaat met verzuim door ziekte. Als onderdeel hiervan maak je gebruik van een verzuimprotocol, waarin de spelregels staan voor de interactie tussen de zieke medewerker en de werkgever. Daarnaast moet je zorgen voor deskundige ondersteuning. Een arbodienst kan advies geven over ziekteverzuimbeleid.

6. Zorg voor voldoende bedrijfshulpverlening

Om de veiligheid van zowel werknemers als gasten te bevorderen, moet je zorgen voor voldoende bedrijfshulpverleners (BHV’ers). Dit zijn medewerkers die een speciale BHV-opleiding hebben gevolgd. Daardoor kunnen zij in gevaarlijke situaties, zoals brand, hulp verlenen. Als werkgever mag je ook als BHV’er optreden. Let er dan wel op dat je voor vervanging zorgt als je afwezig bent.

7. Voer periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek uit

Je medewerkers hebben recht op een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO). Bij dat onderzoek kijkt een bedrijfsarts of er gezondheidsproblemen zijn als gevolg van het werk. Meestal vindt dit onderzoek plaats in de vorm van een vragenlijst, maar het kan bij risicovolle beroepen ook gaan om lichamelijk onderzoek, zoals een gehoortest. Medewerkers zijn niet verplicht om mee te werken aan een PAGO.

Meer informatie over goed arbobeleid

Op het Arboportaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vind je meer informatie over goed arbobeleid.

Bron: Ondernemen met Personeel