Veilig werken

Veilig werken kent veel aspecten. Arbeidsveiligheid begint bij het bewust zijn van het belang van veilig werken en het besef dat jijzelf als medewerker verantwoordelijk bent voor jouw veiligheid.

CONNECT2025 - Technisch medewerker installeert zonnepanelen

Een sterk ontwikkeld veiligheidsbewustzijn voorkomt ongevallen, calamiteiten en ziekteverzuim. Het draagt bij aan een prettige werksfeer. Veiligheid en veilig gedrag moet goed georganiseerd worden. 

En natuurlijk is het gebruik van veilige en goedgekeurde beschermingsmiddelen, machines, gereedschappen en apparaten ook een voorwaarde. 

Bij veilig werken hoort het uitvoeren van een RI&E, daarin staan de belangrijkste risico’s en de maatregelen om deze risico’s terug te dringen. 

Een andere vorm van veilig werken is sociale veiligheid. Sociale veiligheid op de werkvloer lijkt zo vanzelfsprekend. Jammer genoeg is het dat niet zo. Onderzoek wijst uit dat één op de vijf werknemers weleens te maken heeft met ongewenst gedrag als intimidatie, pesten, discriminatie, geweld of seksuele aandacht op de werkvloer.

Veiligheid op het werk is een wettelijke en maatschappelijke plicht. Werknemers moeten veilig kunnen werken. Ze mogen niet lichamelijk of geestelijk ziek worden door hun werk. 

Over deze en andere onderwerpen die te maken hebben met veilig werken  lees je hier meer.