Verzuim

Gezonde medewerkers maken een gezond bedrijf. Het beperken of zelfs voorkomen dat jouw medewerkers zich ziek melden is ontzettend belangrijk. Verzuim is eigenlijk gedrag.

Adviseurs arbeidsmarkt voor bemiddelaars

Een goede verzuimaanpak gaat over beïnvloeden van gedrag bij al deze medewerkers, leidinggevenden en teams. Om gedrag te beïnvloeden moet je kijken naar beïnvloedbare mogelijkheden. 

De wettelijke kant van verzuim

Wanneer verzuim optreedt hebben werkgever en medewerker een aantal wettelijke verplichtingen naar elkaar. In Nederland speelt de werkgever gedurende de eerste twee verzuim jaren een nadrukkelijke rol. In dit onderdeel gaan we uitgebreid in op de belangrijkste regelgeving rondom verzuim, de opzet van een verzuimaanpak, kijken we naar hoe je jouw medewerker weer kan laten terugkeren naar zijn eigen werk en lees je de belangrijkste zaken uit de Wet Verbetering Poortwachter.