Berichtgeving cao

Er is nog geen nieuwe cao Metaal & Techniek. Dat betekent dat Wij Techniek per 1 januari 2022 geen heffingsbijdrage meer ontvangt. Zonder deze inkomsten kunnen wij geen uitgaven doen en dat heeft gevolgen voor onze dienstverlening. Al onze activiteiten komen hierdoor voorlopig op een laag pitje te staan. Wij verstrekken in 2022 voorlopig geen tegemoetkomingen. Voor het aanvragen van vergoedingen over 2021 is er niets veranderd. Het indienen van declaraties voor de OSR kan tot uiterlijk 28 februari 2022. Zodra er een nieuwe cao is afgesloten, staan wij uiteraard graag weer voor iedereen klaar. Bestuur Wij Techniek

Wij Techniek Logo Mono