Berichtgeving cao

Er is nog geen nieuwe cao Metaal & Techniek. Dat betekent dat Wij Techniek per 1 januari 2022 geen heffingsbijdrage meer ontvangt. Zonder deze inkomsten kunnen wij geen uitgaven doen en dat heeft gevolgen voor onze dienstverlening. Al onze activiteiten komen hierdoor voorlopig op een laag pitje te staan. Ook kunnen wij nu geen tegemoetkomingen meer verstrekken. Ga naar de STIP pagina voor specifieke informatie. Zodra er een nieuwe cao is afgesloten, staan wij uiteraard graag weer voor iedereen klaar. Bestuur Wij Techniek

Wij Techniek Logo Mono

Klik hier voor de STIP pagina.