Vacature directeur Stichting WOI

Stichting WOI wil wetenschappelijke kennisontwikkeling stimuleren, initiëren en ondersteunen, zodat die nieuwe kennis zijn weg vindt naar het bedrijfsleven in de installatiesector. WOI wil daartoe de uitvoerende bedrijven in de installatiesector en de onderzoeksinstellingen met elkaar verbinden. Zij fungeert daarbij als onafhankelijke initiator, facilitator, verbinder en vertaler ten behoeve van alle partijen in de wetenschappelijke kennisketen.

Werkgever binnen de technische installatiebranche voert strategisch HR-beleid uit
29 sep, 2021

WOI combineert kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en gerelateerde installatietechnische thema’s met onderzoeksprogramma’s en innovaties. Door haar relaties met de wetenschappelijke wereld kan zij de verschillende werelden bij elkaar brengen en zo richting geven aan nieuwe kennisontwikkeling.

Het speelveld van WOI bestaat enerzijds uit de bedrijven en kennisinstellingen in de installatiesector, hun overlegstructuren en verbindingen met de markt, en anderzijds de universiteiten, lectoraten en andere onderzoeksinstellingen met hun onderlinge netwerk en verbindingen met de overheid.

WOI wil vanuit een onafhankelijke positie relevante thema’s voor de installatiesector identificeren, deze agenderen voor de onderzoeksprogramma’s van universiteiten en hogescholen en zo samenhang bevorderen in de onderzoeksprogrammering.

Doelstelling WOI

Het stimuleren van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van de installatietechniek en dit af te stemmen op de wensen van de sector. Door wetenschappelijk onderzoek zal de kwaliteit van de opleiding en van diensten van de sector in de gebouwde omgeving en de infrastructuur verbeteren.

Actielijnen WOI

De aanpak van WOI bestaat uit een viertal actielijnen:
– afstemming versterken met de kennisontwikkeling in de branche
– afstemming met universiteiten, hogescholen en overheidsprogrammering
– de verbinding maken tussen kennisinstellingen en bedrijven
– urgente thema’s benoemen

Directeur WOI

Om de doelstelling van Stichting WOI te bereiken, zorgt de directeur WOI voor de vitale verbindingen tussen WOI, bedrijven en organisaties in de sector en de kennis/onderwijs instellingen. Hij/zij identificeert kennisvragen, ontwikkelt samen met andere partijen de onderzoeksprojecten en programma’s en realiseert deze in een netwerk van belanghebbende, uitvoerende en financierende partners, zoals TVVL, Techniek Nederland, NL Ingenieurs en Wij Techniek. Ook zorgt hij/zij voor een goede verbinding met de WOI partners voor kennisoverdracht, zoals TVVL en ISSO. Daarnaast ondersteunt de directeur WOI het bestuur van Stichting WOI.

Omvang aanstelling

Indicatie 0,4 – 0,6 fte (in overleg)

Aanvullende informatie

De werkzaamheden zullen gefaciliteerd worden binnen één van de bij WOI aangesloten organisaties. De kandidaat kan geen verbintenis hebben met de belangrijkste stakeholders van WOI (Techniek Nederland, NL Ingenieurs, TVVL, ISSO, Wij Techniek).

Bekijk hier de vacature.