Vaststelling bedragen tegemoetkomingen 2022

Er is een nieuwe cao Technisch Installatiebedrijf! Het bestuur van Wij Techniek heeft daarom besloten de uitvoering van de tegemoetkomingen weer op te pakken. Om meer duidelijkheid te krijgen, zijn er prognoses gemaakt van de te verwachten benutting van de regelingen.

Vaststelling bedragen tegemoetkomingen 2022
21 jun, 2022

Duidelijk is dat er voor 2022 minder middelen beschikbaar zijn dan gebruikelijk.

Bedragen 2022

Hiermee rekening houdende, heeft het bestuur van Wij Techniek de bedragen voor 2022 als volgt vastgesteld:

OSR: Bedrijfsrecht: 400 euro | Individueel recht: 70 euro
STIP: 400 euro per afgeronde termijn van 6 maanden
EVC: 1.400 euro (net als vorig jaar)

Deze bedragen gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022, voor aanvragen met een startdatum vanaf 1 januari 2022. Dat betekent dat tegemoetkomingen kunnen worden aangevraagd voor alle opleidingen en cursussen die zijn gestart in 2022. Ook is het mogelijk gebruik te maken van waardebonnen die geldig zijn in 2022. Declaraties kunnen per 21 juni via de gebruikelijke route worden ingediend.

Het is nu nog niet mogelijk om EVC-aanvragen met een certificaatdatum in 2022 in te dienen. Het DeclaratieSysteem wordt hiertoe op een later moment opengesteld.

Hou voor de meest recente versie van de regelingen en alle actuele informatie www.wij-techniek.nl in de gaten.