Week van de RI&E 2021

Pas als je weet waar de risico’s in je bedrijf liggen en wat het mogelijke effect hiervan is, kunt je de juiste maatregelen nemen. Daarom moet ieder bedrijf dat personeel in dienst heeft, volgens de Arbowet een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben. De bedrijfs-RI&E vormt het fundament van het arbobeleid in jouw bedrijf.

Vaststelling bedragen tegemoetkomingen 2022
1 jun, 2021

Maar hoe ga je concreet met de RI&E aan de slag?

Week van de RI&E

Van 21 tot en met 25 juni 2021 organiseert het Steunpunt RI&E voor de zevende keer de Week van de RI&E. Tijdens de Week van de RI&E organiseren arbodienstverleners, brancheorganisaties en opleiders verschillende activiteiten om werkgevers te stimuleren aan de slag te gaan met de RI&E. De week wordt ondersteund door een campagne van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Online workshop RI&E

Ook ArboTechniek doet mee! Op 21 juni en op 23 juni organiseren we online workshops waar we samen meters gaan maken met de RI&E. En gedurende de hele week is ArboTechniek bereikbaar voor een telefonisch spreekuur.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie!