E-learning module Comfortinstallateur

Nederland kent door vergrijzing een steeds groter wordende groep ouderen. De grootste groep 55-plussers wil zelfstandig blijven wonen. Zelfstandig wonen op een oudere leeftijd vraagt in veel gevallen om aanpassingen aan de woning. Hierdoor stijgt de vraag naar installateurs die deze woningen levensloopbestendig kunnen maken op het gebied van veiligheid en comfort.

9012 TN Comfortinstallateur 030921

Wij Techniek, Techniek Nederland, en samenwerkende partijen stellen daarom onder de naam Vakmanschap Comfortinstallateur een vakbekwaamheidsprogramma beschikbaar. Het programma is geschikt voor installatietechnische medewerkers en de bedrijven die bovengenoemde werkzaamheden uitvoeren of willen uitvoeren en bestaat uit een cursusdeel opgebouwd uit verschillende thema’s en een toetsdeel waarin een praktijkopdracht centraal staat.

Na het succesvol afronden van dit online opleidingstraject en de toets wordt je vakbekwaamheid geregistreerd in het Centraal Register Techniek. Je ontvangt het Bewijs van Vakmanschap in je Vakpaspoort.

Ga voor meer informatie over de cursus naar de site van Techniek Nederland.
Wil je direct aanmelden ga dan naar Vakmanschap Comfortinstallateur.