Aikido & Techniek workshops

Tijdens de Aikido & Techniek workshops ontdekken leerlingen door de combinatie van sport en techniek op een aansprekende en interactieve manier de mogelijkheden van techniek.

B 4744 Beroepen Wedstrijd Shoot 5 Zonder Naam Stickers

Opzet en programma

Er zijn drie verschillende workshops. In overleg selecteren we vooraf welke van de 3 workshops het meest geschikt is voor jouw activiteit.

De 3 workshops:

 1. Basisonderwijs: Ontdekken van techniek (doel is verkennen dagelijks leven van techniek)
 2. Voortgezet onderwijs: Toekomst van techniek (doel is bredere kijk toekomst van techniek)
 3. Voortgezet onderwijs: Beroepskeuze en techniek (mogelijke beroepsrichtingen in techniek)

Hieronder een korte toelichting van de drie verschillende workshops.

Programma 1: Ontdekken van techniek
Deze workshop kent een programma vol afwisseling en interactie met de kinderen. Er wordt gebruik gemaakt van filmpjes met onder andere een robot die balans moet leren, quizvragen en fysieke oefeningen. We gaan met techniek van het verleden, naar het heden en daarna nadenken over de toekomst. Vervolgens gaan de leerlingen door middel van aikido technieken met elkaar onderzoeken hoe eenvoudig je iemand uit balans kunt krijgen.

De kinderen worden actief uitgedaagd na te denken over de volgende vragen:

 • Wanneer wordt techniek gebruikt in het dagelijks leven?
 • Hoe ging dat vroeger eigenlijk zonder al die techniek?
 • Wat is er in de toekomst allemaal mogelijk met techniek?
 • Filmpje ‘meneer met een armprothese’, wat is er nodig om dit te kunnen maken?
 • Biologie quiz met drie keuzevragen over de werking van het menselijk lichaam
 • Filmpje ‘Robotica’: hoe zorg je dat een robot niet omvalt?
 • Aikido oefeningen: hoe kun je met techniek iemand met één vinger om laten vallen?
 • Slotfilmpje: Techniek van de toekomst

Programma 2: Toekomst en techniek
Een prikkelende en afwisselende workshop voor eerste tot en met derdejaars leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Aan de hand van korte filmpjes en onderwijs leergesprek willen wij de student bewust maken dat technologie niet tegen gehouden kan worden. En in de beroepen techniek steeds meer in een combinatie te vinden is.

Leerlingen worden uitgedaagd actief na te denken over:

 • Duidelijk maken dat ethiek een centrale rol speelt bij kunstmatige intelligentie
 • Met aikido oefeningen een ethische gevoelservaring aan de leerlingen mee te geven.
 • Uitleg geven over de fasering van kunstmatige intelligentie naar de toekomst
 • Wat voor scenario’s zijn er in de toekomst met techniek (positief of negatief)
 • De leerlingen bewust maken dat zij daar zelf een actieve rol in spelen
 • Film en discussie maakt duidelijk dat techniek centraal staat in toekomstige beroepen
 • Bewustwording dat er straks nieuwe skills vereist zijn van deze nieuwe generaties;
 • Slotfilm: Techniek van de toekomst

Programma 3: Beroepskeuze en techniek
In het leerjaar dat de leerlingen een profiel keuze gaan maken, is dit een prachtige workshop om te beleven, daar het de reikwijdte van techniek in de maatschappij in zijn volheid laat zien. Techniek gaat veel verder dan alleen vieze handen krijgen. We schakelen tussen zorg en techniek vanuit verschillende invalshoeken. De leerlingen leren anders te reageren op een aanval dan vechten of vluchten met aikido oefeningen.

Leerlingen worden uitgedaagd actief na te denken over:

 • Oriëntatievraag: wie wil je straks zijn (denker, doener, met mensen werken, maatschappij)?
 • Openingsvraag: in welke richting wil je straks werken (ontwerp, uitvoerend, management)?
 • Techniek in de zorg: robot zeehond helpt demente bejaarden uit isolement
 • Techniek in vliegtuigbouw: inzet van ExoSkeleton en de toegevoegde waarde ervan
 • Techniek in maatschappij: patiënten kunnen weer lopen dankzij ExoSkeleton
 • Techniek en maatschappij: man met bionische arm (welke beroepen zijn betrokken)
 • Filmpje: revalidatie van patiënten met behulp van techniek in virtuele wereld
 • Aikido oefeningen: hoe kun je leren omgaan met balansverstoringen?
 • Slotfilmpje: Techniek van de toekomst

Doelgroep

De workshops zijn bedoeld voor kinderen uit het basis- en voortgezet onderwijs; en voor jongeren die een profielkeuze gaan maken. De doelgroepen in het onderwijs zijn:

- Basis onderwijs: de groepen 5, 6, 7 en 8

- Voortgezet onderwijs: vmbo, mbo, havo, vwo (t/m de derde klas)

Tijdsduur en aantal leerlingen

De workshop kan op verzoek worden ingezet met een duur variërend tussen 10 en 100 minuten. De tijden zijn eventueel na overleg ook nog aanpasbaar.

Er zijn totaal drie workshops ontwikkeld. Een voor het Basisonderwijs: Ontdekken van techniek. En twee voor het Voortgezet Onderwijs met de thema’s: Beroepskeuze en Techniek van de Toekomst.

Advies is om kleinere groepjes (halve klassen) te maken om meer rust en verdieping van de leerstof te verkrijgen. In verband met reistijd en voorbereidingen ter plaatse kan de workshop lastig voor 08.30 uur operationeel zijn. Indien dat toch gewenst is, graag even vooraf overleggen met Wij Techniek; wij moeten dit namelijk afstemmen met de degenen die de workshop geven. De workshopleiders zijn in de regel altijd een uur vóór aanvang aanwezig om alles klaar te zetten.

Locatie

Bij voorkeur een gymzaal of speelzaal met stopcontact in verband met geluidsoverlast; eventueel een leeggeruimd klaslokaal, met dezelfde faciliteiten.

Bij evenementen bestaat de mogelijkheid voor het reserveren van een tent (5x5 meter) om geluidsoverlast te voorkomen (hiervoor is men anderhalf uur eerder op de locatie aanwezig).

Geschikte activiteiten om de workshop te benutten

Activiteiten waar de workshop goed tot zijn recht komt:

 • Techniekdagen op basisscholen;
 • Open dagen van scholen voor voortgezet onderwijs (waar de richtingen elektro-, installatietechniek of instalektro gevolgd kunnen worden) zonder vrije inloop;
 • Praktische sector oriëntatie voor scholen voor voortgezet onderwijs zonder vrije inloop;
 • Beurzen of activiteiten waarbij promotie van techniek en/of keuze van een opleidingsrichting het doel is zonder vrije inloop;
 • Werven nieuwe studenten op bijvoorbeeld een technisch opleidingscentrum.

Activiteiten die niet geschikt zijn voor de workshop

 • Muziek evenementen of als er veel lawaai is rondom de workshop;
 • Braderieën;
 • Evenementen die niet gericht zijn op promotie van techniek of technische opleidingen;
 • Open dagen, beurzen of activiteiten waar techniek centraal staat met vrije inloop van bezoekers;
 • Vakantie spelen of weken.