Alles is Techniek Bordspel

Het Alles is Techniek bordspel is een interactieve videoquiz die leerlingen actief betrekt bij het thema techniek.

B 4744 Beroepen Wedstrijd Shoot 5 Zonder Naam Stickers

Opzet en programma

Het Alles is Techniek bordspel kan in groepjes van vijf leerlingen gespeeld worden. Elk groepje krijgt een speelbord met vijf pionnen. Doel is de eigen pion zo snel mogelijk aan de finish te krijgen door de vragen goed te beantwoorden. De vijf pionnen staan voor vijf vakspecialismen respectievelijk: ict, elektrotechniek, koeltechniek, warmtetechniek en watertechniek. De vragen worden gesteld middels korte filmpjes die telkens een van die vijf vakspecialismen op een herkenbare manier in beeld brengt.

De Gamemaster heeft affiniteit met de doelgroep en kan goed improviseren. Het programma is zo flexibel dat deze aangepast kan worden aan de klas, de sfeer, de motivatie van de leerlingen om mee te doen en situaties die spontaan ontstaan.  

De Gamemaster beschikt over een beamer, DVD-speler, projectiescherm en een geluidsinstallatie. Hij is geheel selfsupporting. Het programma heeft een vaste opbouw maar kan op elk willekeurig moment worden aangepast aan de situatie.

Programma onderdelen

 • Kennismaken (Wie ben ik? Wie zijn jullie? Weet je al wat je wilt worden?)
 • Bordspel uitleggen
 • Techniek om je heen (Kijk eens om je heen? Waar kom je techniek tegen?)
 • Informatiebrochure; wordt alleen meegegeven aan leerlingen die hier interesse in hebben.

Doelgroep

Geschikt voor leerlingen (groepen 7 en 8) van de basisschool, het voortgezet onderwijs vmbo, klas 1 en 2 (leerlingen die voor een richtingskeuze staan). Na het bekijken van de introductiefilm kan de leraar(es) zelf inschatten of het niveau van zijn/haar klas geschikt is.

Tijdsduur en aantal leerlingen:

Het programma van de Gamemaster duurt maximaal 50 minuten (1 lesuur). Bij het reserveren dient u in uw programma rekening te houden dat de Comfort Crisis Gamemaster niet voor 09.00 uur operationeel kan zijn (i.v.m. reistijd en voorbereidingen ter plekke). De Gamemaster kan niet gereserveerd worden voor evenementen korter dan 1 dagdeel (4 uren). Als u veel leerlingen (grote klassen) heeft, kunt u de Gamemaster voor meerdere dagen reserveren. 

Er kunnen maximaal 30 leerlingen aan het spel meedoen.

Begeleiding

Bij het inzetten van de Gamemaster dient de aanvrager te zorgen voor begeleiding van de groepen door een docent of een daartoe bevoegde volwassene. Onbegeleide groepen worden geweigerd.

Locatie voorwaarden

Er is een ruimte/lokaal (min. 3 x 4 meter) nodig waar de groep leerlingen bijeen kunnen zijn. Deze ruimte moet gesloten kunnen worden in verband met geluidsoverlast. Ook is er minimaal 1 stopcontact (220V) beschikbaar en de ruimte moet verduisterd kunnen worden tegen direct zonlicht (i.v.m. video projectie).

Geschikte activiteiten om de Comfort Crisis Gamemaster te organiseren

 • Techniekdagen op basisscholen
 • Open dagen van scholen voor voortgezet onderwijs (richtingen elektro-, installatietechniek, installatie-elektro of PIE) zonder vrije inloop
 • Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor scholen voor voortgezet onderwijs zonder vrije inloop
 • Beurzen of activiteiten waarbij promotie van techniek en/of keuze van een opleidingsrichting het doel is zonder vrije inloop
 • Werven nieuwe studenten op bijvoorbeeld een technisch opleidingscentrum

Activiteiten die niet geschikt zijn om de Comfort Crisis Gamemaster te organiseren

 • Muziekevenementen of als er veel lawaai is op de locatie
 • Braderieën
 • Evenementen die niet gericht zijn op promotie van techniek of technische opleidingen
 • Open dagen, beurzen of activiteiten waar techniek centraal staat met vrije inloop van bezoekers
 • Vakantiespelen of -weken