Technobiel

De Technobiel is een trailer van twee verdiepingen. In deze trailer kan men op een leuke en vooral interactieve manier kennismaken met de techniek.

Scholieren maken kennis met techniek via de Technobiel
Iets voor jou? Aangeboden door Wij Techniek
  • Handig: de Technobiel komt naar je toe
  • Geschikt voor groep 6 t/m 8 en vmbo-brugklassen
  • Toegankelijk voor mindervalide leerlingen
  • Twee verdiepingen met leuke en interactieve praktijksimulaties om de techniek te ervaren
Wat gebeurt er in de Technobiel?

De Technobiel biedt ruimte aan een groot aantal leerlingen en is daardoor geschikt voor grotere groepen en evenementen. De praktijkopdrachten en interactieve toepassingen in de Technobiel zijn geschikt voor groep 6 t/m 8 en de brugklas van het vmbo. De Technobiel is kosteloos te reserveren. Momenten om de Technobiel in te zetten zijn:

  • Open dagen van VMBO- scholen (waar een technisch profiel zoals PIE of D&P wordt aangeboden)
  • Beurzen of evenementen waarbij promotie van techniek/keuze voor een vervolgopleiding het doel is en waarbij jongeren (ouders) en/of docenten de doelgroep zijn
  • Techniekweken
  • Open dagen van bedrijven voor het (primair) onderwijs

De Technobiel wordt altijd begeleid door een kundig team van minimaal twee personen.

Voor wie is de Technobiel geschikt?

De Technobiel is geschikt voor groep 6 t/m 8 van de basisschool en de eerste klas van het vmbo. De Technobiel is zeer geschikt voor grotere groepen en kan per dag meerdere groepen bedienen. Daardoor is de Technobiel perfect voor evenementen. De Technobiel moet minimaal vier uur ingezet worden en in gebruik zijn.

Voor scholen en organisaties zijn onze promotieactiviteiten kosteloos te reserveren als er een samenwerking is met een installatiebedrijf in de regio. Weten welke installateurs in de regio actief zijn? Kijk op de website van Techniek Nederland of de NVKL om vakmensen in de buurt te zoeken.

De Technobiel is niet geschikt voor loopbaanoriƫntatie en -begeleiding op vmbo-scholen, of voor kleinere activiteiten gericht op de beroeps- of opleidingskeuze met tientallen bezoekers.

Waarom is het nuttig om de Technobiel uit te nodigen?

De Technobiel is de perfecte manier om leerlingen in het basisonderwijs en de eerste klas van het vmbo met techniek in aanraking te brengen. Door middel van leuke praktijkopdrachten die geschikt zijn voor de leeftijdsgroep, ontwikkelen leerlingen een passie voor techniek die hen kan helpen bij hun opleiding- en beroepskeuze.

Reserveer de Technobiel

Wij Techniek stopt met techniekpromotie voor het basisonderwijs en de onderbouw voortgezet onderwijs. Dat betekent dat de technobiel niet meer gereserveerd kan worden. Wij geven wel nog invulling aan reeds gemaakte reserveringen (als de coronamaatregelen dit toelaten). De Technobiel blijft wel tot 1 januari 2022 op aanvraag beschikbaar voor bij Wij Techniek aangesloten werkgevers, scholen die participeren in Sterk Techniek Onderwijs en waar Wij Techniek co-financier is. Mail hiervoor naar techniekpromoties@wij-techiek.nl met vermelding van organisatie, gewenste datum en doelgroep. Wij Techniek beoordeelt of inzet mogelijk is en stuurt een formulier naar de aanvrager. Na ontvangst van het volledig ingevulde formulier maken wij de aanvraag definitief. Voor andere techniekpromoties, zie Platform Talent voor Technologie: www.ptvt.nl

Selecteer datum en tijd
Vul je gegevens in en/of de gegevens van een bij Wij Techniek aangesloten organisatie
Verstuur je reservering
activityform.selectdate
Niet beschikbaar Beschikbaar