Samenwerken in Noordoost-Brabant

Om de wendbaarheid en weerbaarheid van werknemers en werkgevers in Noordoost-Brabant te versterken is www.samenwerkeninnob.nl opgezet.

Nob

Ik wil advies

Ben je werkgever of werknemer? Bel voor advies

0800-6061 mailto:servicepunt@wij-techniek.nl

www.samenwerkeninnob.nl is een uniek samenwerkingsverband van organisaties uit de land- en tuinbouw-, transport-, bouw-, vlees-, ict-, installatie- en zorgsector. Het gezamenlijke doel is een innovatieve en sterke arbeidsmarktregio te realiseren. Samen willen we de lokale economie stimuleren door ervoor te zorgen dat er voldoende vakbekwame werknemers beschikbaar zijn.

Met onder andere praktische tips, cursussen, fondsen, loopbaangesprekken en omscholingstrajecten op maat verkleinen we kwalitatieve en kwantitatieve mismatches op de arbeidsmarkt. Zo stimuleren we het MKB in te zetten op duurzame inzetbaarheid van personeel. En ondersteunen we werkgevers en werknemers op het gebied van arbeidsmobiliteit tussen verschillende sectoren.

Dit is een samenwerkingsverband