Manager Bedrijfsvoering

Als Manager Bedrijfsvoering maak je samen met de directeur, de Manager Programmalijnen en de Manager Regio deel uit van het MT. Vanuit die rol lever je een bijdrage aan het realiseren van het beleid van Wij Techniek en de ontwikkeling van de organisatie. Je bent leidinggevende van de ondersteunende teams en geeft daarbij direct en indirect leiding aan in totaal 15 tot 20 professionals.

Istock 173030304

Manager Bedrijfsvoering 

Wij Techniek, het ontwikkelfonds van de technische installatiebranche, zoekt een Manager Bedrijfsvoering. In deze functie van Manager Bedrijfsvoering krijg je de uitdaging om zorg te dragen voor de best denkbare ondersteunende bedrijfs- en afdelingsprocessen bij Wij Techniek. Je bent daarbij verantwoordelijk voor de volgende ondersteunende processen: Financiën & administratie; ICT; inkoop, juridisch, communicatie en projectondersteuning, secretariaat, receptie en facilitair. 

Wij Techniek richt zich in het bijzonder op de verbetering van processen en dienstverlening ten opzichte van de vakmensen en de bedrijven in de technische installatiebranche. Er wordt van je verwacht dat je bedrijfsvoeringprocessen zodanig weet te organiseren, dat primaire activiteiten vanuit de programmalijnen en vanuit de regio’s optimaal worden ondersteund met systemen en (management-) informatie. Met betrekking tot het totale beleid van Wij Techniek draag jij zorg voor: 

 • het (mede) formuleren van nieuwe beleidsuitgangspunten; 
 • het (mede) implementeren van het vastgestelde beleid, alsmede het communiceren daarvan richting de belangrijke stakeholders; 
 • het realiseren van een professionele inrichting en werking van de planning- & control cyclus (jaarplan; begroting; managementinformatie; jaarrekening). 

Je geeft daarbij sturing en leiding aan de ondersteunende teams, zodanig dat: 

 • de interne werkprocessen voortdurend verder worden ontwikkeld, verbeterd en geïmplementeerd en daarmee versneld “het huis op orde” brengt en houdt; 
 • een adequaat investerings- een aanbestedingsbeleid wordt gevoerd; 
 • vanuit vertrouwen zaken gemanaged en in control zijn; 
 • de toegevoegde waarde van mensen maximaal is en op eigenaarschap wordt gestuurd; 
 • er een sfeer is waar iedereen trots is en zich gewaardeerd voelt. 

Je legt verantwoording af aan de directeur van Wij Techniek. 

Functievereisten 
Jij bent een ervaren manager en hebt een WO / HBO+ opleidingsniveau. Je beschikt over een brede kennis met betrekking tot veranderingsprocessen en organisatieontwikkelingen en financiën & control. Je hebt aantoonbare ervaring met ICT-systemen en informatievoorziening. Je hebt een diepgaande kennis over de interne bedrijfsprocessen en een ruime leidinggevende ervaring. Daarnaast heb je ervaring met organisaties op het gebied van opleiding en talentontwikkeling van mensen. 

Jij bent resultaatgericht, maar weet dat in een goede balans te brengen met de eigen ontwikkeling van mensen binnen de organisatie en het beginsel van een 'lerende organisatie'. Je bent sensitief voor verhoudingen binnen de organisatie en voor de positie en relatie naar klanten, klantgroepen en andere relevante stakeholders van de organisatie. Je hebt bewezen voor zowel intern als voor extern, voor draagvlak te kunnen zorgen. Als persoon heb je oog voor innovaties ten behoeve van de interne processen en hebt daarbij ook het lef om het beste uit ons zelf te halen. Als professional ben je altijd op zoek naar een zo optimaal mogelijke kwaliteit en weet je mensen te verbinden. Je hebt ervaring met het werken in een paritaire organisatie of politiek speelveld. 

Functie specifieke competenties 

 • Groepsgericht leidinggeven: benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van de teamleden om te komen tot goede prestaties, geeft het belang aan van de bijdragen van de verschillende teamleden, stimuleert teamleden om over de grenzen van de eigen afdeling heen te kijken; 
 • Kwaliteitsgerichtheid: signaleert kansen om de kwaliteit te verhogen, stelt systemen en procedures voor die gericht zijn op het verhogen van de kwaliteit, stimuleert en activeert anderen de kwaliteit van diensten, producten en/of werkprocessen te verbeteren; 
 • Organisatiebewustzijn: is zich bewust van de effecten van beslissingen, heeft zicht op de wijze waarop de werkprocessen van afdelingen op elkaar aansluiten en elkaar beïnvloeden, weet welke consequenties wijzigingen in werkwijzen hebben voor zowel andere afdelingen en teams als voor klanten; 
 • Oordeelsvorming: baseert strategische keuzes op een gedegen risicoanalyse, ook wanneer sprake is van aannamen en onzekerheden, beziet de gevolgen van oordelen en conclusies voor de organisatie en haar medewerkers in hun totaliteit. 

De organisatie 
Vakmensen maken het in de techniek. Wij Techniek ondersteunt deze vakmensen; vanzelfsprekend in samenwerking met de sociale partners. “Met elkaar hebben we immers een schat aan kennis en inzichten die bijdragen aan het vakmanschap”. Wij Techniek is het ontwikkelfonds van de technische installatiebranche. Ze zet zich in voor ruim 135.000 werknemers en bijna 10.000 werkgevers in de branche. De branche van Wij Techniek is zich razendsnel aan het ontwikkelen en innovaties volgen elkaar steeds sneller op. Denk hierbij aan de energietransitie, digitalisering, robotisering en circulaire economie. Wij Techniek zet zich in voor iedereen die werkt of wil werken in deze dynamische branche. Van engineer tot secretaresse en van HR-adviseur tot werkvoorbereider. Van leerling-monteur tot directeur en ondernemer. Wij Techniek is een samenwerkingsverband van de vakbonden CNV Vakmensen, De Unie en FNV metaal en de werkgeversorganisaties NVKL en Techniek Nederland. Daarmee heeft Wij Techniek een paritair bestuur, d.w.z. een bestuur bestaande uit vertegenwoordigers van deze sociale partners: vakbonden en werkgevers. In opdracht van en samen met deze sociale partners werkt de organisatie aan de ontwikkeling van de vakmensen in onze branche.

Met een kleine, effectieve organisatie weet Wij Techniek producten te ontwikkelen die het vakmanschap in de branche stimuleren. 

Wij Techniek is een ambitieuze en open organisatie met een informele werksfeer. Het is ook een inclusieve organisatie die wordt gekenmerkt door lef en waar medewerkers iedere dag het beste uit zichzelf halen. Een organisatie die innovatief is, waar professionaliteit een belangrijke drijfveer is en het maken van verbinding centraal wordt gesteld. Dit gebeurt in een informele werksfeer waarbij veel waarde wordt gehecht aan investeren in je professionele en persoonlijke ontwikkeling. 

Wat biedt Wij Techniek? 
Bij Wij Techniek voel je je thuis in een open en informele organisatie en is er oog voor je persoonlijke ontwikkeling. Het aanvangssalaris is afhankelijk van opleiding en werkervaring. Wij Techniek investeert in jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling en biedt je uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze functie betreft een fulltime dienstverband van 38 uur per week. 

De vacaturetermijn is gesloten.