Manager Bedrijfsvoering

Als manager bedrijfsvoering maak je (samen met de directeur en twee andere managers) deel uit van het MT van de organisatie en lever je vanuit die MT-rol een bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatie en aan het in de praktijk brengen van het beleid van Wij Techniek.

Istock 173030304

Functieprofiel

Je bent leidinggevende van de ondersteunende teams en geeft daarbij direct en indirect leiding aan in totaal 15 tot 20 professionals. Verbetering van processen en dienstverlening ten opzichte van de vakmensen en de bedrijven in de technische installatiebranche is voor Wij Techniek een belangrijk gegeven. Er wordt van je verwacht dat je bedrijfsvoeringsprocessen zodanig weet te organiseren, dat primaire activiteiten vanuit de programmalijnen en vanuit de regio’s, optimaal worden ondersteund met systemen en (management-)informatie. Met betrekking tot het totale beleid van Wij Techniek draag jij zorg voor:

  • het (mede) formuleren van nieuwe beleidsuitgangspunten;
  • het (mede) implementeren van het vastgestelde beleid, alsmede het communiceren daarvan richting de belangrijke stakeholders;
  • het realiseren van een professionele inrichting en werking van de planning- & control cyclus (jaarplan; begroting; managementinformatie; jaarrekening).

Je geeft daarbij sturing en leiding aan de ondersteunende teams, zodanig dat:

  • de interne werkprocessen voortdurend verder worden ontwikkeld, verbeterd en geïmplementeerd en daarmee versneld “het huis op orde” brengt en houdt;
  • een adequaat investerings- een aanbestedingsbeleid wordt gevoerd;
  • vanuit vertrouwen zaken gemanaged en in control zijn;
  • de toegevoegde waarde van mensen maximaal is en op eigenaarschap wordt gestuurd;
  • er een sfeer is waar iedereen trots is en zich gewaardeerd voelt.

Je legt verantwoording af aan de directeur van Wij Techniek.

Interesse

De sollicitatie begeleiding loopt via Pool Management & Organisatie. Je kunt solliciteren t/m uiterlijk 24 februari 2021. Voor aanvullende informatie kun je bellen met Gerard Veger of Koos Oosterwijk op 0546-568015.

Download hier de vacaturetekst.

Bekijk hier de vacature.