Manager Programmalijnen

Als manager programmalijnen maak je (samen met de directeur en twee andere managers) deel uit van het MT van de organisatie en lever je vanuit die MT-rol een bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatie en aan het in de praktijk brengen van het beleid van Wij Techniek.

HR-medewerker in de technische intallatiebranche

Functieprofiel

Je bent leidinggevende van een team van circa 12 tot 15 professionals, waaronder programma- en projectmanagers en geeft daarbij sturing aan activiteiten die Wij Techniek in lijn met de missie binnen de 3 programmalijnen ontwikkelt: - talentontwikkeling; - kennisontwikkeling; - bevorderen van de instroom. Je werkt nauw samen met de manager regio, die de activiteiten in de regio’s coördineert gericht op het blijvend werken aan de ontwikkeling van gekwalificeerde vakmensen binnen de technische installatiebranche in Nederland.

Verbetering van processen en dienstverlening ten opzichte van de vakmensen en de bedrijven in de technische installatiebranche is voor Wij Techniek een belangrijk gegeven. Er wordt van je verwacht dat je de ervaringen vanuit de programmalijnen ten aanzien de activiteiten en projecten weet te vertalen naar landelijk beleid voor de organisatie. Met betrekking tot het landelijke beleid van Wij Techniek draag jij zorg voor:

  • het analyseren van externe ontwikkelingen en het vertalen daar van naar nieuw beleid en/of nieuwe beleidsuitgangspunten;
  • het implementeren van het vastgestelde beleid, alsmede het communiceren daarvan richting de belangrijke stakeholders;
  • een open en frequente communicatie met, en informatievoorziening aan de sociale partners.

Je geeft daarnaast sturing aan de programmamanagers en aan de manager strategie en innovatie, zodanig dat:

  • het projectmatig werken op een hoger plan wordt getild en de medewerkers dienovereenkomstig uitvoering geven aan hun projecten, programma’s, experimenten en dergelijke;
  • zij in staat worden gesteld om hun capaciteiten optimaal in te zetten voor hun taken;
  • maximaal draagvlak voor de programmalijnen, aanpassingsvoorstellen en verbetertrajecten is verkregen.

Je legt verantwoording af aan de directeur van Wij Techniek.

Interesse

De sollicitatie begeleiding loopt via Pool Management & Organisatie. Je kunt solliciteren t/m uiterlijk 24 februari 2021. Voor aanvullende informatie kun je bellen met Gerard Veger of Koos Oosterwijk op 0546-568015.

Download hier de vacaturetekst.

Bekijk hier de vacature.