Manager Programmalijnen

Als Manager Programmalijnen maak je samen met de directeur, de Manager Bedrijfsvoering en de Manager Regio deel uit van het MT. Vanuit die rol lever je een bijdrage aan het realiseren van het beleid van Wij Techniek en de ontwikkeling van de organisatie. Je geeft leiding aan een team van circa 12 tot 15 professionals, waaronder programma- en projectmanagers. Je werkt nauw samen met de Manager Regio, die de activiteiten in de regio’s coördineert, gericht op het blijvend werken aan de ontwikkeling van gekwalificeerde vakmensen binnen de technische installatiebranche in Nederland.

HR-medewerker in de technische intallatiebranche

Manager Programmalijnen

Wij Techniek, het ontwikkelfonds van de technische installatiebranche, zoekt een Manager Programmalijnen. Je hebt de uitdagende taak om het strategische beleid van Wij Techniek door te vertalen en in de praktijk te brengen. Je draagt zorg voor het verder op de kaart zetten en effectueren van de drie programmalijnen: - Talentontwikkeling, - Kennisontwikkeling en - Bevorderen van de instroom. Dit met het oogmerk om de visie, missie en strategie van Wij Techniek en de inhoudelijke shift naar de individuele vakmensen in de technische installatiebranche herkenbaar uit te dragen naar alle stakeholders in de branche. Samen met de programma- en projectmanagers en de sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) bewaak je de effectiviteit en efficiëntie van de programmalijnen, alsmede de synergie tussen de programmalijnen. 

Wij Techniek richt zich in het bijzonder op de verbetering van processen en dienstverlening ten opzichte van de vakmensen en de bedrijven in de technische installatiebranche. Er wordt van je verwacht dat je de ervaringen vanuit de programmalijnen weet te vertalen naar landelijk beleid voor de organisatie. Met betrekking tot het landelijke beleid van Wij Techniek draag jij zorg voor: 

 • het analyseren van externe ontwikkelingen en het vertalen daar van naar nieuw beleid en/of nieuwe beleidsuitgangspunten; 
 • het implementeren van het vastgestelde beleid, alsmede het communiceren daarvan richting de belangrijke stakeholders; 
 • een open en frequente communicatie met en informatievoorziening aan de sociale partners. 

Je geeft daarnaast sturing aan de programmamanagers, projectmanagers en aan de manager strategie en innovatie, zodanig dat: 

 • het projectmatig werken op een hoger plan wordt getild en de medewerkers dienovereenkomstig uitvoering geven aan hun projecten, programma’s, experimenten en dergelijke; 
 • zij in staat worden gesteld om hun capaciteiten optimaal in te zetten voor hun taken; 
 • maximaal draagvlak voor de programmalijnen, aanpassingsvoorstellen en verbetertrajecten is verkregen. 

Je legt verantwoording af aan de directeur van Wij Techniek. 

Functievereisten 
Jij bent een ervaren manager en hebt een WO / HBO+ opleidingsniveau. Je hebt een gedegen kennis van de installatiebranche of daarmee vergelijkbare branche en je hebt de nodige ervaring met de arbeidsmarkt en duurzame inzet van (vak-)mensen. Daarnaast heb je ervaring met organisaties op het gebied van opleiding en talentontwikkeling van mensen. 

Jij bent resultaatgericht, maar weet dat in een goede balans te brengen met de eigen ontwikkeling van mensen binnen de organisatie en het beginsel van een 'lerende organisatie'. Je bent sensitief voor verhoudingen binnen de organisatie en voor de positie en relatie naar klanten, klantgroepen en andere relevante stakeholders van de organisatie. Je hebt bewezen voor zowel intern als voor extern, voor draagvlak te kunnen zorgen. Als persoon heb je oog voor innovaties en hebt daarbij ook het lef om het beste uit ons zelf en uit onze klanten te halen. Als professional ben je altijd op zoek naar een zo optimaal mogelijke kwaliteit voor de klant en weet je mensen te verbinden. Je hebt ervaring met het werken in een paritaire organisatie of politiek speelveld. 

Functie specifieke competenties 

 • Visie: onderkent trends en ontwikkelingen al in een vroeg stadium en ziet de gevolgen voor de eigen organisatie, ziet kansen en openingen voor de eigen organisatie die anderen nog niet zien en draagt deze uit; 
 • Ondernemerschap: genereert ideeën omtrent de toekomst van de organisatie op middellange en langere termijn en weet deze om te zetten in concrete strategieën en doelen, mijdt risicovolle beslissingen niet, ook wanneer niet alle aspecten en feiten bekend zijn; 
 • Politieke sensitiviteit: heeft een brede kijk op het functioneren van de samenleving en de trends en problemen die zich hierin voordoen, lobbyt op hoger niveau voor bepaalde voorstellen, weet de juiste personen te vinden die de eigen ideeën willen uitdragen; 
 • Initiatief: herkent kansen en openingen in samenwerkingsrelaties om de eigen organisatie beter te profileren of om anderzijds winst te boeken, onderkent lange termijn kansen voor de eigen organisatie en komt met plannen om hierop in te spelen; 
 • Samenwerken: denkt niet in wij/zij-termen maar in win-wintermen, stelt niet het persoonlijk gewin, maar het groepsbelang voorop, ziet de mogelijkheden om met andere organisaties gezamenlijke projecten op te zetten. 

De organisatie 
Vakmensen maken het in de techniek. Wij Techniek ondersteunt deze vakmensen; vanzelfsprekend in samenwerking met de sociale partners. “Met elkaar hebben we immers een schat aan kennis en inzichten die bijdragen aan het vakmanschap”. Wij Techniek is het ontwikkelfonds van de technische installatiebranche. Ze zet zich in voor ruim 135.000 werknemers en bijna 10.000 werkgevers in de branche. De branche van Wij Techniek is zich razendsnel aan het ontwikkelen en innovaties volgen elkaar steeds sneller op. Denk hierbij aan de energietransitie, digitalisering, robotisering en circulaire economie. Wij Techniek zet zich in voor iedereen die werkt of wil werken in deze dynamische branche. Van engineer tot secretaresse en van HR-adviseur tot werkvoorbereider. Van leerling-monteur tot directeur en ondernemer. Wij Techniek is een samenwerkingsverband van de vakbonden CNV Vakmensen, De Unie en FNV metaal en de werkgeversorganisaties NVKL en Techniek Nederland. Daarmee heeft Wij Techniek een paritair bestuur, d.w.z. een bestuur bestaande uit vertegenwoordigers van deze sociale partners: vakbonden en werkgevers. In opdracht van en samen met deze sociale partners werkt de organisatie aan de ontwikkeling van de vakmensen in onze branche. 

Met een kleine, effectieve organisatie weet Wij Techniek producten te ontwikkelen die het vakmanschap in de branche stimuleren. 

Wij Techniek is een ambitieuze en open organisatie met een informele werksfeer. Het is ook een inclusieve organisatie die wordt gekenmerkt door lef en waar medewerkers iedere dag het beste uit zichzelf halen. Een organisatie die innovatief is, waar professionaliteit een belangrijke drijfveer is en het maken van verbinding centraal wordt gesteld. Dit gebeurt in een informele werksfeer waarbij veel waarde wordt gehecht aan investeren in je professionele en persoonlijke ontwikkeling. 

Wat biedt Wij Techniek? 
Bij Wij Techniek voel je je thuis in een open en informele organisatie en is er oog voor je persoonlijke ontwikkeling. Het aanvangssalaris is afhankelijk van opleiding en werkervaring. Wij Techniek investeert in jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling en biedt je uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze functie betreft een fulltime dienstverband van 38 uur per week. 

De vacaturetermijn is gesloten.