Berichtgeving cao

Er is een voorlopig onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao in de Metaal & Techniek. Het akkoord moet eerst goedgekeurd worden door de leden van de werknemers- en werkgeversorganisaties, en daarna algemeen verbindend worden verklaard door de minister van SZW. Totdat het hele proces is afgerond, hebben we geen inkomsten en blijven onze activiteiten op een laag pitje staan. Wij kunnen nu nog geen toezeggingen doen over het eventueel verstrekken van tegemoetkomingen over 2022 en het aanbieden van onze andere diensten. Zie 'Nieuws' voor meer informatie. Bestuur Wij Techniek.

Jongen man met witte helm kijkt groepenkast na | Wij Techniek