Algemene voorwaarden

Technisch medewerkers aan de slag met teamontwikkeling

Deze website wordt beheerd door Wij Techniek zoals hieronder omschreven. Wij Techniek is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site en onze digitale communicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij Techniek streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Echter kan Wij Techniek niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Wij Techniek aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze site dan wel voortkomend uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Links en verwijzingen naar andere sites
Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. Wij Techniek is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan. Wij Techniek is niet verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van privacy van deze andere websites.

Privacy en veiligheid
Op deze site is het privacy statement van Wij Techniek van toepassing.

Programma en Voorwaarden Techniekpromoties
Door gebruik te maken van onze Techniekpromoties ga je akkoord met onze Algemene voorwaarden. Neem deze goed door bij het reserveren van een Techniekpromotie. Per Techniekpromotie zijn er verschillende programma’s. Verder zijn er specifieke voorwaarden aan de locatie, het aantal deelnemers en de begeleiding.
Hier vind je programma en de voorwaarden per Techniekpromotie.