Werkplekleren - ontwikkel een leercultuur

Je medewerkers terugsturen naar de schoolbanken om zich verder te ontwikkelen? Dat kan anders! Uit diverse onderzoeken blijkt dat medewerkers meer leren op de werkvloer. Hoe pas je werkplekleren toe in jouw organisatie? En hoe motiveer je medewerkers? De adviseur ontwikkelcultuur van Wij Techniek helpt jouw bedrijf op weg.

Werkplekleren - Collega monteurs van Van Dorp Ontwikkelhuis leren elkaar nieuwe skills

De definitie van werkplekleren?

Werkplekleren definiƫren we als het leren in arbeidssituaties, dus tijdens het werk. Een vaak onbewust en ongeorganiseerd proces dat gericht is op het verwerven van beroepsrelevante competenties op de werkvloer. En dan gaat het niet alleen om vakinhoudelijke competenties, maar ook zogenoemde soft skills en niet-technische vaardigheden die je in je functie nodig hebt om adequaat te handelen en beslissingen te nemen.

Werkplekleren kan bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Kennisoverdracht: jong & oud - nieuw & ervaren - tussen afdelingen en functies
  • Inwerken van nieuwe mensen: onboarding en gestructureerde inwerkprogramma's
  • Optimaliseren van werkprocessen: verbeteringen op de werkvloer bedenken en toepassen
  • Communiceren, samenwerken en feedbackgeven
  • Leren van elkaar, kennisdelen en vastleggen van informatie

Door te leren werkzaamheden expliciet te maken, kunnen ze planmatiger aangeleerd worden en zijn ze beter op te volgen.

Werkplekleren helpt om medewerkers op lange termijn inzetbaar te houden, flexibel te maken en te laten uitblinken in hun vak.

Hoe jouw organisatie kan profiteren van werkplekleren

Laat je op weg helpen met werkplekleren door adviseurs ontwikkelcultuur van Wij Techniek. Zij adviseren, ondersteunen en delen kennis om jouw bedrijf slimmer, sneller en beter te laten werken. Samen ga je actief aan de slag zodat je blijvend kan inspelen op vernieuwingen en veranderingen. Meer informatie hierover lees je hier.

Meer informatie

Voor meer informatie over werkplekleren kun je terecht op www.werkpleklerenindetechniek.nl en bij Bram Keuning, via [email protected].