Werkplekleren - ontwikkel een leercultuur

Je medewerkers terugsturen naar de schoolbanken om zich verder te ontwikkelen? Dat kan anders! Uit diverse onderzoeken blijkt dat medewerkers meer leren op de werkvloer. Hoe pas je werkplekleren toe in jouw organisatie? En hoe motiveer je medewerkers? De adviseur ontwikkelcultuur van Wij Techniek helpt jouw bedrijf op weg.

Workshop Samen Werken: Technische medewerkers werken samen achter een laptop

De definitie van werkplekleren?

Werkplekleren definiëren we als het leren in arbeidssituaties. Een vaak onbewust en ongeorganiseerd proces dat gericht is op het op den werkvloer verwerven van beroepsrelevante competenties. Niet alleen vakinhoudelijke competenties, maar ook zogenoemde soft skills en niet-technische vaardigheden die je in je functie nodig hebt om adequaat te handelen en beslissingen te nemen.

Werkplekleren helpt medewerkers bij het ontwikkelen van werkgerelateerde kwaliteiten, zoals technische én niet-technische vaardigheden. Werkplekleren kan bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Kennisoverdracht: jong & oud - nieuw & ervaren
  • Inwerken van nieuwe mensen (onboarding)
  • Optimaliseren van werkprocessen
  • Communiceren, samenwerken en feedbackgeven
  • Leren van elkaar, kennisdelen en vastleggen van informatie
  • De te leren werkzaamheden expliciet maken, waardoor ze planmatiger aangeleerd kunnen worden en beter op te volgen zijn

Werkplekleren heeft als doel medewerkers op lange termijn inzetbaar te houden en te laten uitblinken in hun vak. Oftewel: het maximale uit zichzelf te laten halen. 

Hoe jouw organisatie kan profiteren van werkplekleren

Laat je op weg helpen met werkplekleren door adviseurs ontwikkelcultuur van Wij Techniek. Zij adviseren, ondersteunen en delen kennis om jouw bedrijf slimmer, sneller en beter te laten werken. Samen ga je actief aan de slag zodat je blijvend kan inspelen op vernieuwingen en veranderingen. 

De vier voordelen van werkplekleren:

  1.  Ontwikkeling van een leercultuur;
  2.  tweerichtingsverkeer tussen werkgevers en werknemers;
  3.  de beroepsrelevantie van opleidingen wordt helder in relatie tot beschikbare werkplekken;
  4.  werknemers die leren op de werkplek leveren ook een rechtstreekse bijdrage aan de productiviteit van betreffende organisaties.

Waarom is werkplekleren van belang?

Stilstand is achteruitgang. Zeker in de technische installatiebranche. Ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Bovendien heb je als werkgever te maken met de uitstroom van waardevolle kennis en de instroom van nieuw talent. Des te belangrijker is een goede aansluiting, met elkaar en met de toekomst. Je wil als bedrijf blijven innoveren, slim produceren en snel én flexibel zijn. Maar dat kan alleen als je medewerkers inspireert en motiveert hierin mee te gaan. En hen ondersteunt met het op peil houden van vaardigheden die de veranderende omgeving vraagt. 

Voor meer informatie kun je terecht bij Bram Keuning, via b.keuning@wij-techniek.nl.