Voorlichting door vakvrouwen – voor meiden op school

Dankzij goede rolmodellen kiezen meer meiden voor een opleiding en baan in de techniek. Lees hier hoe je vakvrouwen inzet bij voorlichtingen.

Meisjes en vrouwen kiezen een opleiding in techniek

Verhalen van vakvrouwen – een sprekend voorbeeld!

Goed voorbeeld doet volgen. Nodig daarom technische vakvrouwen uit om over hun werk en achtergrond te vertellen. Zo´n voorlichting geeft meiden de kans zich breed op hun toekomst te oriënteren én te zien dat vrouwen hun weg vinden in de techniek.

Voor wie?
Vmbo-meiden uit klas 1 en 2 – meiden die nog voor hun profielkeuze staan.

Het doel:

 • Meiden enthousiast maken voor techniek.
 • Bevorderen van een positief en compleet beeld van werken in de techniek.
 • Doorbreken van het stereotiepe beeld over vrouwen en techniek.

Hoe gaat het in zijn werk?

We trappen af met een presentatie van een VHTO-medewerker. Daarna gaan de meiden in vier rondes van 15 minuten – speeddates - in gesprek met technische vakvrouwen. Het gesprek gaat over hun over opleiding, werk en de keuzes waarvoor zij hebben gestaan. De voorlichting duurt in totaal 1 tot 1,5 uur.

 Wat regelt VHTO?

 • stemt met de school de datum, groepsgrootte en tijdstip van de voorlichting af.
 • nodigt vrouwelijke vakvrouwen uit;
 • Overlegt met de school wat er geregeld moet worden en hoe de meiden zich kunnen voorbereiden;
 • instrueert de vakvrouwen zodat ze goed voorbereid zijn;
 • stuurt de school en de vakvrouwen een e-mail met informatie;
 • neemt voor de voorlichting contact op met de school om er na te gaan of er iets nodig is;
 • is aanwezig tijdens de voorlichting, geeft de presentatie en begeleidt de speeddates;
 • deelt na afloop informatieboekjes over vakvrouwen uit aan de meiden.

Wat regelt de school?

 • zorgt dat de voorlichting bij meiden wordt ingeroosterd en dat zij hiervan op de hoogte zijn;
 • reserveert een ruimte (bij voorkeur één grote ruimte);
 • instrueert de meiden voor de speeddates door vragen voor te bereiden;
 • zorgt dat er tijdens de voorlichting een beamer, laptop en geluidsinstallatie aanwezig is;
 • zorgt dat er tijdens de voorlichting een docent aanwezig is.

Je school aanmelden? Dit kan via het aanmeldformulier of door contact op te nemen met VHTO via vo@vhto.nl of 020 888 4220. De voorlichting is kosteloos voor scholen. Kijk voor meer informatie op de website: vo voorlichtingen.