Voorlichting door vakvrouwen – voor meiden op school

Dankzij goede rolmodellen kiezen meer meiden voor een opleiding en baan in de techniek. Lees hier hoe je vakvrouwen inzet bij voorlichtingen.

Verhalen van vakvrouwen - Vrouwelijke techniekmedewerker controleert bouwinstallatie

Verhalen van vakvrouwen – een sprekend voorbeeld!

Goed voorbeeld doet volgen. Nodig daarom technische vakvrouwen uit om over hun werk en achtergrond te vertellen. Zo´n voorlichting geeft meiden de kans zich breed op hun toekomst te oriënteren én te zien dat vrouwen hun weg vinden in de techniek.

Voor wie?
Vmbo-meiden uit klas 1 en 2 – meiden die nog voor hun profielkeuze staan.

Het doel:

 • Meiden enthousiast maken voor techniek.
 • Bevorderen van een positief en compleet beeld van werken in de techniek.
 • Doorbreken van het stereotiepe beeld over vrouwen en techniek.

Hoe gaat het in zijn werk?

We trappen af met een presentatie van een VHTO-medewerker. Daarna gaan de meiden in vier rondes van 15 minuten – speeddates - in gesprek met technische vakvrouwen. Het gesprek gaat over hun over opleiding, werk en de keuzes waarvoor zij hebben gestaan. De voorlichting duurt in totaal 1 tot 1,5 uur.

 Wat regelt VHTO?

 • stemt met de school de datum, groepsgrootte en tijdstip van de voorlichting af.
 • nodigt vrouwelijke vakvrouwen uit;
 • Overlegt met de school wat er geregeld moet worden en hoe de meiden zich kunnen voorbereiden;
 • instrueert de vakvrouwen zodat ze goed voorbereid zijn;
 • stuurt de school en de vakvrouwen een e-mail met informatie;
 • neemt voor de voorlichting contact op met de school om er na te gaan of er iets nodig is;
 • is aanwezig tijdens de voorlichting, geeft de presentatie en begeleidt de speeddates;
 • deelt na afloop informatieboekjes over vakvrouwen uit aan de meiden.

Wat regelt de school?

 • zorgt dat de voorlichting bij meiden wordt ingeroosterd en dat zij hiervan op de hoogte zijn;
 • reserveert een ruimte (bij voorkeur één grote ruimte);
 • instrueert de meiden voor de speeddates door vragen voor te bereiden;
 • zorgt dat er tijdens de voorlichting een beamer, laptop en geluidsinstallatie aanwezig is;
 • zorgt dat er tijdens de voorlichting een docent aanwezig is.

Je school aanmelden? Dit kan via het aanmeldformulier of door contact op te nemen met VHTO via [email protected] of 020 888 4220. De voorlichting is kosteloos voor scholen. Kijk voor meer informatie op de website: vo voorlichtingen.