“Als je het niet aanbiedt, weten ze het nooit”

Leerlingen kunnen niet weloverwogen kiezen voor iets wat ze nooit hebben ervaren. Dat is de gedachte achter het integreren van techniek in opdrachten in het profiel Dienstverlening & Producten (D&P) in het vmbo.

Wij Techniek 719029864
25 feb, 2021

Daarom is Wij Techniek vorig jaar een samenwerking gestart met Platform D&P. We spreken vandaag met twee docenten, Heidie Wesselink en Lisa Alting, die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het opdrachtmateriaal. Wat beweegt hen om hieraan mee te werken? En hoe maken zij techniek in de belevingswereld van deze groep zichtbaar?

“Het voordeel van D&P is dat het een heel breed profiel is, je kunt hierna nog alle kanten op. Het is meer een uitgestelde keuze.” Zo vertelt Lisa Alting. “Daarom is het ook zo goed dat er techniek in D&P zit, dan is die optie er ook nog.” Heidie Wesselink beaamt dat: “Je moet jongeren immers in aanraking laten komen met techniek, zodat ze dat ook als serieuze keuze kunnen overwegen,” aldus Wesselink. “Maar dan moet je wel in hun belevingswereld zijn. Als je geen kapstokje hebt, gaat het nooit beklijven.” Alting beaamt dat: “Daarom is contextrijk leren zo mooi. Leerlingen worden bewust van hun omgeving. Ze zien dat er dingen geregeld en geïnstalleerd moeten worden en zien: hé, hier kan ik ook wat mee.”

Ventilatiesystemen op school en licht in kledingwinkels

Lating: “Ik ben nu samen met een collega bezig met een lesbrief over ventilatie. Dat is natuurlijk een heel hot item nu tijdens de coronacrisis. Dat maakt het dus ook gelijk relevant. Leerlingen moeten kijken naar de mogelijkheden, onderzoeken hoe het werkt met verse lucht en gesloten systemen, welke keuzes hun school daarin heeft gemaakt. Heel interessant en relevant”

Wesselink: “Wij zijn gaan kijken naar het leerklimaat op school en dan het onderdeel licht. Waarom zijn er altijd tl-lampen op school? Wat doet het licht met leren? Hoeveel licht komt er op je tafel en welk effect heeft een hogere of lagere tafel daarop? Ik heb het al uitgetest op mijn eigen leerlingen en ik was verrast hoe enthousiast ze waren. Je kunt deze kennis ook koppelen aan de rest van de belevingswereld: wat doet licht in een supermarkt of een kledingwinkel.”

Je eigen keuze kunnen en mogen maken

Alle ontwikkelaars die meewerken aan dit project, doen dit vanuit een intrinsieke motivatie. Dat geldt ook voor Wesselink en Alting. Wesselink: “Uiteindelijk wil je dat iemand de juiste keuze maakt voor hem of haar. Het maakt mij niet uit waar iemand uiteindelijk terecht komt, als diegene maar een bewuste keuze heeft gemaakt en alle mogelijkheden heeft gekregen om die keuze te onderbouwen met ervaringen.” Dat herkent Alting: “Ik vind het heel gezond dat D&P zo breed is en leerlingen van 11 tot 17 jaar nog uitgebreid dingen kunnen bekijken en ontdekken. En het zou mooi zijn als techniek daar meer in verankerd wordt.”