De Veiligheidsladder deel 3: de opdrachtgever

De Veiligheidsladder is een veelbesproken thema in de techniek. De voordelen zijn duidelijk, maar de praktische uitvoering roept nogal wat vragen op. Wat is verplicht? Hoe zorg je ervoor dat je nog steeds voor aanbestedingen in aanmerking komt? Hoeveel geld kost het? En wat levert het concreet op?

Arbo De Veiligheidsladder
11 okt, 2021

ArboTechniek spreekt regelmatig met verschillende betrokkenen die vanuit hun perspectief ingaan op deze vragen. In deel 1 van deze serie legde ArboTechniek-adviseur Barrie Houtman uit wat de Veiligheidsladder precies inhoudt. In deel 2 deelde Henk Boltendal zijn ervaringen vanuit de praktijk als mkb-bedrijf. Vandaag deel 3: de opdrachtgever.

Verschillende uitdagingen

Frans van Ekerschot is Hoofd Veiligheid en Gezondheid en Safety Officer bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Vanuit die twee rollen houdt hij zich bezig met de organisatie als geheel, maar ook met het primaire proces bij de ingenieursdienst van de afdeling Architectuur en Techniek van het RVB. “Op dit moment zijn er veel capaciteitsvragen voor veel verschillende projecten. Welke technische expertise is nodig? Welke problemen komen er in een project aan de orde? Daarnaast houd ik me bezig met hoe wij zelf acteren op de Veiligheidsladder en de uitvoering van onze veiligheidsagenda 2021.” Frans geniet van zijn werk. “Voor mij persoonlijk is deze mix hartstikke leuk, gezien de vele verschillende uitdagingen. Het is heel mooi om bij te dragen aan de vertaling van praktijk naar beleid en andersom.”

Governance Code Veiligheid in de Bouw

Frans is ook secretaris van de CEO-kopgroep Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB). “Deze is ondertekend door een aantal grote partijen uit de bouw en ook een drietal Rijksopdrachtgevers. Het gaat hier niet alleen om de bouw, maar ook aangrenzende sectoren zoals de techniek. In deze hoedanigheid zet het RVB zich in om ook de sector als geheel op een hoger niveau te krijgen op gebied van veilig en gezond werken. Alle partijen die de GCVB hebben ondertekend, nemen veiligheidsbewustzijn verplicht op in aanbestedingen en contracten. Deze afspraak noemen we Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) en de Veiligheidsladder meet de mate van veiligheidsbewustzijn.”

Het hele interview met Frans lees je op de site van ArboTechniek.