Extern opleidingsaanbod Wij Techniek stopt per 1 maart

Wij Techniek heeft besloten om per 1 maart 2024 het opleidingsaanbod van externe opleiders niet meer aan te bieden op de website. Vanaf deze datum is het ook niet meer mogelijk om in te loggen op de beheerpagina van deze database.

Extern opleidingsaanbod Wij Techniek stopt per 1 maart
26 feb, 2024

De automatische koppeling met andere systemen wordt ook stopgezet. Het externe opleidingsaanbod wordt niet meer getoond.

Niet toekomstbestendig 

In de praktijk blijkt dat informatie op de website sterk aan verandering onderhevig is. Daarbij is een groot deel van de huidige informatie verouderd. Dit zorgt ervoor dat bezoekers geen goed beeld krijgen als zij een vergelijking willen maken tussen opleiders. 

Ook is de beheermodule en IT-infrastructuur verouderd. Dit zorgt voor synchronisatieproblemen tussen de verschillende onderdelen van het opleidingsaanbod. 

Aangezien deze problemen niet snel kunnen worden opgelost, heeft Wij Techniek geconcludeerd dat de huidige opzet niet toekomstbestendig is. 

De toekomst 

Het is voor Wij Techniek belangrijk om een gidsfunctie te vervullen voor medewerkers en werkgevers in de installatietechniek. Zeker wanneer het gaat om een relevant en actueel overzicht van opleidingen. Daarom onderzoekt Wij Techniek nu hoe het een extern opleidingsaanbod kan aanbieden op een manier die wél toekomstbestendig is.  

Heeft u vragen? 

Bent u een opleider en staat uw op deze pagina van Wij Techniek? Dan is niet nodig om verdere stappen te ondernemen richting Wij Techniek. Ook goed om te weten dat dit géén gevolgen heeft voor het recht op de OSR. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met onze afdeling Support

Wij Techniek blijft wel haar eigen bijeenkomsten en workshops aanbieden. Bekijk hier de agenda.