Herstart Voortraject zij-instroom regio Holland Rijnland.

Deze week kon het zesde voortraject elektro- en installatietechniek in de regio Holland Rijnland, na een periode on-hold i.v.m. Corona, weer van start gegaan.

Herstart Voortraject Zij Instroom Regio Holland Rijnland.
8 sep, 2020

De deelnemers zijn blij dat ze de komende zes weken hun traject weer op kunnen pakken. Ze doen techniekkennis en -ervaring op, halen het VCA-diploma én leren Nederlands als vaktaal. Als waardering voor hun inzet en enthousiasme trakteerde de projectorganisatie hen (maart j.l.) bij InstallatieWerk in Leiden op thee en taart. Daarnaast was de taart ook bedoeld voor de contactpersonen uit de gemeenten, om hen te bedanken voor de samenwerking van de afgelopen 3 jaar.

Veel vertrouwen

De deelnemers aan het zesde voortraject elektro- en installatietechniek zijn allemaal statushouder. Dit betekent dat zij naast het volgen van de basisopleiding elektro- en installatietechniek en het behalen van hun VCA ook nog hun taalvaardigheid moeten versterken. Adviseur arbeidsmarkt Wij Techniek, Ilona Rengelink, heeft echter veel vertrouwen in een goede afloop: “Op basis van eerder opgedane ervaringen heeft ook deze lichting zij-instromers het in zich om technische installatiebedrijven in Zuid-Holland te gaan versterken.”

Goede samenwerking

Het geheim van het succes van de voortrajecten is de goede samenwerking tussen alle bij het traject betrokken partijen: van gemeenten en WSP’s tot taalbureaus, techniekopleiders en technische installatiebedrijven. Fred van Kesteren, regiomanager Wij Techniek Zuid-Holland: “De intensieve onderlinge samenwerking heeft de regio een sterke PPS-constructie opgeleverd, waarin we snel en succesvol met elkaar kunnen schakelen. Dit heeft ertoe geleid dat sinds de eerste editie, in 2017, meer dan 80 zij-instromers het voortraject hebben doorlopen en ca. 70 procent van hen de technische installatiebranche heeft bereikt. Een prachtige score.”

Nieuwe uitdagingen

Ook Klaske Sinnema, accountmanager onderwijs-arbeidsmarkt regio Rijnstreek, is trots op het tot nu toe bereikte resultaat: “Als partners werken we vanuit de inhoud samen en weten we elkaar te versterken. Dit doen we gedurende het gehele traject waarin we elke deelnemer langdurig volgen tot deze een vast contract in de branche heeft gekregen.” Ondanks de goede resultaten ziet Klaske ook uitdagingen: “In het volgende project zien we graag ook werkzoekenden uit andere branches die zich voor een baan in de installatiebranche willen omscholen. Daarnaast zijn er ook interessante kandidaten die alleen parttime kunnen of willen werken. Het maken van een match met deze zij-instromers vraagt van technische installatiebedrijven om de nodige flexibiliteit.” 

Volgende editie op vraag vanuit de werkgevers

Inmiddels denkt de projectorganisatie na over een volgend voortraject. Al is het hierbij natuurlijk van groot belang dat er bij de werkgevers vraag is en mogelijkheden zijn voor de doelgroep zij-instromers. De vraag vanuit de bedrijven is leidend bij het opzetten van regionale projecten/voortrajecten! Belangstellende technische installatiebedrijven zijn van harte welkom om hiervoor contact op te nemen met Ilona Rengelink via [email protected] of via 06 86861227.