Installatiebranche start pilot met betaalde mbo 4 taineeship 'Smart Energy'

Uniek concept voor havisten en hbo-ers die de overstap naar het mbo willen maken

Installatiebranche start pilot met betaalde mbo 4 traineeship 'Smart Energy'
10 jun, 2024

Energievraagstukken worden steeds complexer, de hele energietransitie vraagt niet alleen om doeners, maar ook om engineers, mensen die systemen kunnen bouwen, zaken kunnen doorrekenen. De lokale werkgevers van de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen slaan ondersteund door Wij Techniek, Techniek Nederland en Aventus de handen ineen. Per aankomende schooljaar starten zij het ‘Smart Energy mbo 4’ traineeship. Een verkorte mbo 4-opleiding Technicus engineering, gericht op havisten en uitvallers op het hbo. Met dit traineeship willen de partijen havisten geïnteresseerd krijgen voor de installatietechniek, om zo aan de vraag naar hoger geschoold personeel in de sector te kunnen voldoen. Robert-Jan de Vries (regiomanager Wij Techniek) en Bert Hulsbergen (Teammanager Aventus) lichten dit concept graag toe.

Bert: “De technische installatiebranche schreeuwt om personeel. Momenteel is het tekort in de sector zo’n 20.000 vakmensen. In de traditionele leerlijn kiezen veel vmbo’ers voor de techniek. We zien dat studenten in het mbo goed kunnen leren, maar meestal uit de praktische hoek komen. Het strategisch en analytisch denken zien we meer terug bij havisten en hbo’ers. Helaas hebben zij niet automatisch affiniteit met de techniek. We denken dat dit traineeship aansluit bij hun onderwijsbehoefte en wensen.”

Revolutionair

“Het is revolutionair wat we gaan doen” stelt Robert-Jan. “Deze mbo 4 opleiding hebben we ingestoken als traineeship. Dat betekent, om te beginnen, dat je elke maand een stagevergoeding krijgt. Of je nou op school zit of werkt. We gaan de studenten vanaf de start op alle vlakken uitdagen en stevig begeleiden. Na een introductie in de wereld van de techniek, gaan ze aan de slag bij de bedrijven die zich aan deze opleiding hebben verbonden. We vullen de opleiding met de nieuwste technieken, warmtepompen, de energietransitie, de waterstofopgave en koude-/warmteopslag bijvoorbeeld. Het laatste half jaar worden de studenten door een van de bedrijven ‘geadopteerd’ en voeren ze een stevige afstudeeropdracht uit. De student kan zo ontdekken binnen welke discipline hij of zij het beste past. De opleiding is zo ingericht dat de student na deze opleiding een duaal hbo-vervolgtraject kan aangaan bij de HAN of Saxion. Dit is niet eerder zo gedaan. Aventus gaat echt buiten de gebaande paden om te ontdekken hoe toekomstbestendig onderwijs er uit kan zien.”

Continu uitdagen

Bert: “De student start het eerste half jaar fulltime op school, deze periode staat in teken van feeling krijgen met de sector. Hierbij laten ze het grote plaatje zien en leren ze systeemdenken. We gaan bijvoorbeeld woningbouw of utiliteitsbouw tot op systeemniveau uitkleden, hoe verhoudt alles zich tot elkaar? Dit is het werkveld waar ze later in terecht komen.

Het tweede half jaar gaan ze in projecten, in groepjes en roulerend, naar de bedrijven toe. De verschillende soorten bedrijven leren kennen. Uitvoerend en via meet en greets. Ze moeten zoveel zien en meekrijgen, dat ze een idee krijgen waar ze potentieel in willen afstuderen. Bij een van deze bedrijven voeren ze ook hun afstudeeropdracht uit. Deze kiezen ze op basis van wat ze willen leren, niet op bedrijf. Met intrinsieke motivatie en voorkeuren sta je het sterkst. Dit bedrijf ‘adopteert’ de student ook. Het is mogelijk dat de student na de opleiding bij het bedrijf kan blijven werken om zo een duale opleiding hbo Gebouwgebonden Installatietechniek te kunnen volgen, bijvoorbeeld aan de HAN.”

Baan met groeiperspectief

Ook Doekle Terpstra, voorzitter Techniek Nederland, is bijzonder enthousiast over dit initiatief: “Dat er al veel bedrijven hebben aangegeven een leerwerkplek aan te willen bieden aan de jongeren die straks starten met deze opleiding zegt genoeg. Een praktische leergang die jongeren in relatief korte tijd klaarstoomt voor een baan met groeiperspectief in de technische installatiebranche vult een gat in het brede scala aan opleidingen. Ik ben ervan overtuigd dat dit aanslaat en hoop dat andere opleiders in het land dit mooi initiatief snel zullen volgen”

De sleutel tot meer vakmensen

Robert-Jan: “We starten als een pilot en we hopen mooie resultaten te halen, zodat we ook andere regio’s en mbo-scholen kunnen inspireren met ons verhaal. Als we de sleutel hebben gevonden, delen we graag onze best practices met het hele land!”