Installeer Talent: rode loper naar de installatiebranche

De technieksector heeft een grote behoefte aan nieuwe vakmensen. Zij-instroom is een manier om openstaande vacatures in te vullen. Met het project Installeer Talent begeleidt Calder Werkt mensen zonder ervaring naar een baan in de techniek. Deelnemers zijn extra gemotiveerd om daar een succes van te maken, vertellen Cristel Poortenaar en Renzo Jansen.

Calder
22 apr, 2021

Calder Werkt begeleidt zij-instromers naar techniekbaan

Wie is Calder Werkt? En wat doen jullie?

(Cristel) “Calder Werkt begeleidt mensen via de kortst mogelijke route naar een nieuwe baan. Dat doen we in opdracht van werkgevers en uitkeringsinstanties. Onze kracht is het maken van de optimale match tussen mens, branche en bedrijf. Bij zij-instroom steken we veel tijd in het voortraject, met intensieve screening, begeleiding en scholing.”

Hoe is Installeer Talent ontstaan?

(Cristel) “Voor een aantal grote gemeenten begeleiden we mensen vanuit een uitkering naar kansberoepen. Zo zijn we in contact gekomen met Wij Techniek. Er is een grote behoefte aan elektrotechnici en installatietechnici. Het project Installeer Talent is een samenwerking van Calder Werkt, Wij Techniek en SBK Opleidingen. Met Installeer Talent bereiden we mensen met technisch inzicht, maar zonder branchespecifieke opleiding of ervaring, voor op een baan bij een elektro- of installatiebedrijf.”

Hoe komen jullie aan zij-instromers? Hoe bepalen jullie of iemand geschikt is?

(Renzo) “Als een kandidaat beschikt over de juiste motivatie, en er een succes van wil maken, dan is de kans op een geslaagd zij-instroomtraject het grootst. Daarom organiseren we laagdrempelige online wervingscampagnes op internet en social media. Mensen die reageren, doen dat helemaal uit zichzelf. Ze zijn dus echt intrinsiek gemotiveerd om zich aan te melden. We stellen geen eisen aan vooropleiding of ervaring. We hanteren twee criteria: je moet willen werken en je moet je bereid zijn om je handen uit de mouwen te steken.”

Wat is de volgende stap? Hoe komt de match met een bedrijf tot stand?

(Renzo) “Iedereen die zich aanmeldt, wordt uitgenodigd voor een informatiedag over Installeer Talent. We vertellen wat het inhoudt en wat we verwachten. Het staat belangstellenden vrij om wel of niet mee te doen. Gemiddeld gaan negen van de tien mensen verder. Met een interessetest en een competentietest, en in overleg met de trainers van SKB, brengen we in kaart welk soort werk bij iemand past. Vervolgens organiseren we speeddates met bedrijven. Is er een klik tussen een kandidaat en een bedrijf, dan gaat het opleidingstraject van start.”

Houdt de begeleiding daar op? Of blijven jullie daarna bij het proces betrokken?

(Renzo) “Onze begeleiding houdt niet op na een match. Ook tijdens het opleidingstraject blijven wij het aanspreekpunt voor het bedrijf en de zij-instromer. De basisopleiding bij SBK duurt acht weken. Het is een combinatie van praktijktraining en e-learning. Daarnaast volgen deelnemers bij ons één dag in de week een training gericht op empowerment en werknemersvaardigheden met extra coaching. Na de basisopleiding gaan de deelnemers betaald in dienst bij het bedrijf, bijvoorbeeld als assistent monteur. In onderling overleg kunnen ze daarna starten met een beroepsopleiding zoals een BBL-opleiding. Bij zij-instromers met veel werkervaring is een vervolgopleiding niet altijd nodig. Daar ligt de nadruk meer op het aanleren van specifieke beroepsvaardigheden. Dat kan ook met certificaten.”

Hoeveel extra instroom heeft Installatie Talent tot nu toe opgeleverd?

(Cristel) “De afgelopen twee jaar hebben we meer dan 70 mensen enthousiast gemaakt voor een baan in de techniekbranche. Door de intensieve begeleiding is de uitval minimaal. Vanuit onze ervaring kunnen we goed inschatten welke mensen geschikt zijn. We kijken daarbij niet wat iemand niet kan, maar altijd naar wat iemand wel kan. Dat levert meer op dan nieuwe vakmensen voor de techniekbranche. Het is ook maatschappelijk relevant. Zij-instromers zijn extra gemotiveerd om een succes van hun nieuwe loopbaan te maken. Voor mensen met interesse voor techniek is Installatie Talent een rode loper naar de installatiebranche.”

Over Calder Werkt

Calder Werkt begeleidt mensen met verschillende achtergronden naar nieuw werk. In de techniekbranche is Calder Werkt betrokken bij verschillende zij-instroomprojecten, onder meer met Energiewacht. Je leest er alles over via deze link. Meer informatie over Calder Werkt vind je op de website van Calder Werkt.