"Laat vooral zien hoe leuk techniek is”

Tanja Loeff-Hageman (directeur Tibo-Veen) is één van de juryleden voor de Techniek Inclusief Award. Waarbij bedrijven, tot uiterlijk 15 oktober 2023, praktijkvoorbeelden kunnen aanmelden. Ook Tanja is dagelijks bezig met diversiteit: “Ik wil vooral meer jongeren, vrouwen en zij-instromers enthousiasmeren voor de techniek. En laat vooral zien hoe leuk techniek is!”

Campagne Wij Techniek Houvast 1
20 sep, 2023

Tanja maakte zelf in 2018 de overstap van wethouder Montferland naar directeur van Tibo-Veen, een installatiebedrijf waarvan haar man Robert-Jan al directeur en eigenaar was. En dat is haar vanaf de eerste dag goed bevallen. Ze ging direct aan de slag met onder andere HR-zaken, waaronder de buitenwereld hun bedrijf laten zien en hoe interessant de technieksector is. De provincie Noord-Brabant riep Tibo-Veen, samen met een aantal andere bedrijven, vervolgens uit tot Brabants Besten op het gebied van sociaal innovatief werkgeverschap. Tanja: “We werken veel samen met basisscholen, vmbo, mbo en zijn Hotspot voor Sterk Techniekonderwijs (STO). Ik hoop hiermee ook meiden te enthousiasmeren voor techniek, want daar ligt nog veel potentieel voor onze branche.”

Buiten de gebaande paden denken 

Zoals voor veel sectoren geldt ook voor de bouw- en technieksector dat er een tekort is aan goed en praktisch opgeleid personeel. Maar wat kun je daar zelf als bedrijf aan doen? Volgens Tanja moet je vooral van de gebaande paden af, out-of-the-box denken en samenwerkingen aangaan binnen de regio. Tanja: “Wij hebben bijvoorbeeld een goede instroom qua leerlingen omdat we veel zijn gaan samenwerken met verschillende vmbo en mbo scholen uit de regio. Ook hebben we goede contacten met de gemeente als het gaat om zij-instromers. Iedereen is ook welkom om een dagje bij Tibo-Veen mee te lopen met een monteur, als kennismaking met ons bedrijf en de branche.”   

Meisjes zijn handiger

Tanja geeft aan dat ze daarnaast ook regelmatig basisscholen uitnodigen of open dagen organiseren. Tanja: “Als wij een groep 7 van de basisschool ontvangen, valt het altijd weer op dat de meisjes veel handiger dan jongens zijn bij de technische opdrachten. Meisjes van deze leeftijd lopen daarin voorop, maar uiteindelijk zijn het de jongens die voor een technische opleiding kiezen.” Waar dit precies aan ligt weet Tanja niet. “Waarschijnlijk is ook een deel onbekend met techniek. Dus als we op een jongere leeftijd nog beter kunnen overbrengen wat er allemaal mogelijk is qua technische beroepen, kunnen we misschien meer jongeren enthousiasmeren. En er is ook een tekort aan rolmodellen. Het aantal vrouwen in uitvoerende technische beroepen, zoals monteur, is beperkt.”

Bedrijven presteren beter bij diversiteit  

Uit onderzoek blijkt ook dat bedrijven met een gemixt personeelsbestand beter presteren. Tanja geeft aan dat een goede mix op de werkvloer sowieso goed is voor de bedrijfscultuur. Tanja: “Het installatievak aantrekkelijker maken voor vrouwen, maar ook voor andere minder vertegenwoordigde groepen, loont want je creëert hiermee een minder krappe arbeidsmarkt.”

Techniek aantrekkelijker voor vrouwen 

Tanja geeft aan dat techniek steeds aantrekkelijker wordt voor vrouwen. “Er zijn veel mooie beroepen voor vrouwen die zij prima fysiek kunnen doen. De sector is veranderd, ook in arbotechnisch opzicht doordat het werk fysiek minder zwaar is. Daarnaast groeit de betekenis van het vak, onder meer door de energietransitie en de wens om duurzamer te bouwen. Als we de instroom kunnen optrekken, zou het arbeidstekort ook deels opgelost kunnen zijn.  

“Ik wil vooral meer jongeren, vrouwen en zij-instromers enthousiasmeren voor de techniek. En laat vooral zien hoe leuk techniek is!” - Tanja Loeff-Hageman

Techniek Inclusief: award en pilot 

Wil je ook aan de slag met diversiteit en inclusiviteit? Doe mee aan de Techniek Inclusief Award van Techniek Nederland, Wij Techniek en de SER Diversiteit in Bedrijf. Tanja: “De focus ligt op het laten zien van positieve voorbeelden, groot of klein, van bedrijven uit onze branche.” Meld jouw activiteit, uiterlijk 15 oktober 2023, aan via SER Diversiteit in Bedrijf 

Wil je als bedrijf direct aan de slag met een plan of tools om meer vrouwen te werven en behouden? Bekijk dan de toolkit voor bedrijven. Deze is tot stand gekomen op basis van de gedeelde kennis en ervaringen van 11 bedrijven binnen de pilot Techniek Inclusief.