Lancering onderwijshandleiding “Circular Skills in de bouw”

Om de circulaire transitie te versnellen zijn vaardigheden nodig die mensen in staat stellen om innovaties te benutten, nieuwe bedrijfsprocessen in te richten, te denken vanuit het belang van een ander of verder te kijken dan wat hier en nu zichtbaar is.

Wij Techniek 1708245121
28 apr, 2021

Het ontwikkelen van zulke vaardigheden vraagt om nieuwe vormen van opleiden.

Daarom hebben IKcircuLEER, SME en Circulair Friesland  namens de coöperatie Leren voor Morgen een inspirerende onderwijshandleiding ontwikkeld over circular skills in de bouw.

De onderwijshandleiding is tijdens vier ontwerpsessies samen met docenten, studenten en tal van andere experts op het gebied van de circulaire transitie, circulair onderwijs en circulaire bouw tot stand gekomen. De handleiding bestaat uit inspirerende portretten en praktijkverhalen, een stappenplan voor het onderwijs, verschillende werkvormen en talloze bronnen om verdere praktische stappen mee te zetten.

De lancering van deze onderwijshandleiding markeert de start van een gezamenlijke zoektocht naar de beste manieren om mensen op te leiden voor een circulaire economie, een circulaire samenleving en een circulaire gebouwde omgeving. We blijven inspirerende verhalen verzamelen en ontwikkelen instrumenten, materialen en netwerken om het onderwijs en de bouw volledig circulair te maken.

De onderwijshandleiding is een uitgave van het Circular Skills programma van de coöperatie Leren voor Morgen. In dit programma brengt Leren voor Morgen de benodigde vaardigheden om de transitie naar een circulaire economie te realiseren in kaart en werkt de coöperatie aan onderwijsvernieuwing om deze vaardigheden structureel te verankeren in het beroepsonderwijs. Circular Skills wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en met steun van de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie. Meer informatie vind je op de website van Leren voor Morgen.