Nieuw informatieblad over asbest in fitterskit

Uit recent onderzoek is gebleken dat in de jaren ’60 en ’70 asbest verwerkt is in sommige fitterskit. ArboTechniek heeft een informatieblad gepubliceerd waarin meer informatie over dit onderwerp is opgenomen. Je kunt het informatieblad onderaan deze pagina vinden.

Informatieblad Over Asbest
21 okt, 2020

Regelmatig komen vakmensen in de installatie- en isolatiebranches in aanraking met asbesthoudende materialen. Bijvoorbeeld tijdens de renovatie van woningen of kantoren. Gevaarlijke vezels, zoals asbest, kunnen onopgemerkt worden ingeademd en in de longen achterblijven. Longen zijn slecht in staat deze vezels te verwijderen. Zo kan blootstelling aan bijvoorbeeld asbest zelfs na jaren tot ernstige schade aan de gezondheid leiden.

Je kunt het informatieblad via deze pagina vinden.