“Nul bedrijfsongevallen met verzuim door aandacht voor werkveiligheid”

Veilig werken kan je op verschillende manieren organiseren. Van den Pol Elektrotechniek in Montfoort werkt sinds 2020 met de Veiligheidsladder. Sinds de invoering is het aantal bedrijfsongevallen met verzuim teruggebracht tot nul, vertelt operationeel directeur Kees Verlaan.

Wij Techniek Interview Kees Verlaan Van Den Pol Foto 2 Alleen Met Kees Verlaan
30 mrt, 2022

“We moeten af van het idee dat bedrijfsongevallen normaal zijn.”

Wat is de Veiligheidsladder?
“De Veiligheidsladder is een methode om het veiligheidsbewustzijn in organisaties te vergroten. Veel organisaties zijn reactief als het om veiligheid gaat. Ze voldoen aan normen en regels omdat het moet en niet omdat ze intrinsiek gemotiveerd zijn om veilig te werken. Het doel van de Veiligheidsladder is de bedrijfscultuur en het gedrag van medewerkers te veranderen zodat veilig werken een gewoonte en een vast onderdeel van alle bedrijfsprocessen wordt.”

Hoe zijn jullie met de Veiligheidsladder in aanraking gekomen?
“De Veiligheidsladder is onderdeel van het ViA-convenant. In aanbestedingen en contracten stellen opdrachtgevers in de bouw steeds vaker harde eisen op het gebied van veiligheidsbewustzijn. Een van onze klanten is begin 2020 gecertificeerd voor de Veiligheidsladder en verwachtte van partners dat ze zich ook lieten certificeren. Dat was voor ons een eerste reden om er mee aan de slag te gaan.”

De vakmensen van Van der Pol aan veilig aan het werk dankzij de Veiligheidsladder.

Wat was de andere reden om er mee aan de slag te gaan?
“We doen het niet alleen vanwege het ViA-convenant. We doen het in de eerste plaats omdat we het zelf belangrijk vinden. Een installatiebedrijf is een mensenbedrijf. Onze 250 vakmensen zijn ons bestaansrecht. Daar gaan we zorgvuldig mee om.”

Hoe hebben jullie de Veiligheidsladder ingevoerd?
“In onze branche hebben we te maken met verschillende wetten, regels en procedures rondom veiligheid. Toch komen ongevallen relatief vaak voor. Structureel veilig werken draait om cultuur- en gedragsverandering. Om dat te bereiken moet je met elkaar in gesprek gaan. We zijn daarom begonnen met een training voor 50 veiligheidsambassadeurs, onze projectleiders en eerste monteurs. Daarna zijn ook de overige medewerkers getraind.

“De Veiligheidsladder vergroot het veiligheidsbewustzijn van het hele bedrijf”

Hoe zien de veiligheidstrainingen er uit?
“De trainingen gaan over het herkennen van onveilig gedrag en hoe je daar mee omgaat. Veilig werken gaat verder dan het dragen van veiligheidsschoenen en een helm. Het betekent dat je op de werkplek bewust bent van onveilige situaties en dat je elkaar aanspreekt op onveilig gedrag. Dat laatste zijn we in onze branche, zeker in de bouw, niet gewend. Veel mensen vinden dat ongevallen er gewoon bij horen. Daar moeten we van af. Die cultuuromslag bereik je bijvoorbeeld met oefenen tijdens de trainingen: hoe spreek je een ander aan en hoe ga je er mee om als je zelf wordt aangesproken?”

Hoe reageerden medewerkers op de trainingen?
“Onderdeel van de veiligheidsladder is dat iedereen, van de directeur en monteurs tot de receptioniste, zich bewust is van veiligheid op de werkplek. Iedereen binnen het bedrijf heeft de trainingen gevolgd. Uiteindelijk waren alle medewerkers enthousiast over de training en het effect. Door dit enthousiasme van het team hebben we als bedrijf binnen een jaar de Veiligheidsladder Trede 3-certificering behaald. Dat was best bijzonder omdat een cultuurverandering tijd kost, men gaat hierdoor uit van gemiddeld twee jaar per trede. We zijn dan ook trots op dit resultaat, zeker omdat het traject zich aan het begin van de coronaepidemie afspeelde met alle beperkingen van dien.”

“Praten over veiligheid en onveiligheid vinden we tegenwoordig heel normaal”

Wat heeft het jullie opgeleverd?
“We hadden een goede basis voordat we met de Veiligheidsladder begonnen. Er was al veel aandacht voor veiligheid. De trainingen en de certificering hebben ons veiligheidsbewustzijn verder vergroot. Met elkaar praten over veiligheid en onveiligheid vinden we tegenwoordig heel gewoon. Fouten maken in je werk is nooit helemaal te voorkomen, maar het heeft geen zin om dat te bestraffen. Niemand begint aan de werkdag met het idee om zichzelf of anderen in gevaar te brengen. Onveilige situaties bespreekbaar maken en aanpakken is beter dan het wegstoppen. Het leuke is: medewerkers komen vanuit zichzelf met ideeën en oplossingen om de veiligheid in de praktijk vergroten. We zijn een zelflerende organisatie geworden.”

Inmiddels zijn jullie ruim een jaar onderweg met de Veiligheidsladder. Hoe kijken jullie op het traject terug?
“Het afgelopen jaar hebben we nul bedrijfsongevallen met verzuim gehad. Onze veiligheidsladdercertificering heeft hier zeker aan bijgedragen.  Maar dat is niet het enige positieve effect. Onze bedrijfscultuur is opener geworden. We spreken elkaar gemakkelijker aan. Niet alleen over veiligheid, ook over andere onderwerpen. De werksfeer is prettiger, onze vakmensen werken met meer plezier en dat stralen ze uit naar elkaar en naar opdrachtgevers. Van klanten krijgen we regelmatig te horen dat onze medewerkers positief opvallen wat betreft veiligheid en gedrag. Het geeft ons extra onderscheidend vermogen. Dat hadden we vooraf niet verwacht, maar het is wel mooi meegenomen.”

Meer weten over het belang van veilig en gezond werken? Lees hier meer.

“Onze bedrijfscultuur is opener geworden. We spreken elkaar gemakkelijker aan”