Onderhandelaarsakkoord cao Metaal & Techniek

Er is sinds 8 april jl. een voorlopig onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao in de Metaal & Techniek. Dat betekent dat we straks weer heffingsbijdragen (onze inkomsten) ontvangen en dus weer diensten kunnen aanbieden.

Wij Techniek Logo Mono
12 apr, 2022

Het akkoord moet nog wel eerst goedgekeurd worden door de leden van de werknemers- en werkgeversorganisaties, en daarna algemeen verbindend worden verklaard door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Totdat het hele proces is afgerond, hebben we geen inkomsten en blijven onze activiteiten op een laag pitje staan.

Als definitief duidelijk is hoeveel heffingsbijdrage we in 2022 ontvangen en hoe we er financieel voor staan, kunnen we pas beslissen over het eventueel verstrekken van tegemoetkomingen over 2022. Daarom kunnen we nu nog geen toezeggingen doen over het eventueel verstrekken van tegemoetkomingen over 2022 en het aanbieden van onze andere diensten. Voor meer informatie over de cao kun je terecht bij de werkgeversorganisaties NVKL, Techniek Nederland en de werknemersorganisaties CNV Vakmensen, De Unie en FNV Metaal

Bestuur Wij Techniek