Onderzoek toont succes traject hybride techniekopleider aan

Goede techniekopleiders met de juiste kennis zijn onmisbaar voor de technische installatiebranche. Zij kunnen jongeren interesseren voor een baan in de techniek. Ze brengen de nieuwste technieken uit de praktijk met zich mee en stomen de vakmensen van de toekomst klaar.

Hybride techniekopleider aan het woord.
14 sep, 2020

Daarom initieert en ondersteunt Wij Techniek in heel Nederland het scholingstraject voor hybride techniekopleiders. En uit recent onderzoek blijkt dat dit heel goed werkt. Projectmanager Hans Haring van Wij Techniek legt uit wat de succesfactoren zijn.

Techniek en onderwijs combineren

Wat is een hybride techniekopleider precies? Hans Haring: “Een hybride techniekopleider is iemand die in de techniek werkt en dit combineert met een onderwijsgevende baan. Soms structureel en soms minder structureel. Het gaat altijd om mensen die hun technische vakkennis aanvullen met onderwijsvaardigheden, zodat ze deze kennis kunnen overbrengen. Wij Techniek ondersteunt hen bij dit scholingstraject om meer techniekopleiders voor de klas te krijgen én de band tussen onderwijs en bedrijfsleven te versterken.”

Nieuwsgierig

Onlangs heeft Wij Techniek laten onderzoeken hoe het traject in de praktijk wordt ervaren. Hans legt uit: “We waren ontzettend nieuwsgierig hoe het de hybride techniekopleiders die wij hebben begeleid vergaat. Maar ook de rol en ervaringen van onderwijsinstellingen en bedrijven wilden we goed tegen het licht houden. We moeten het immers samen doen. Het is heel fijn dat blijkt dat alle betrokkenen enthousiast zijn over het traject. De vakmensen zijn erg tevreden over de vaardigheden die zij leren omdat zij deze goed kunnen toepassen in de praktijk.”

Positieve geluiden

Een belangrijke vraag voor Hans was hoe ervaren werkgevers en onderwijsinstellingen het traject. Ook hier kwamen vooral positieve geluiden naar voren. “Werkgevers zien dat de vaardigheden die hybride techniekopleiders leren vaak meteen te gebruiken zijn binnen het bedrijf. Dit vinden bedrijven heel nuttig. Daarnaast heeft het traject een positief effect op de leercultuur binnen bedrijven. Onderwijsinstellingen zien volgens het onderzoek ook de toegevoegde waarde van het inzetten van mensen uit de praktijk.

Kansen voor verbetering

Toch blijft Hans ambitieus. Hij legt uit: “We blijven zoeken naar kansen voor verbetering. Volgens het onderzoek zit dat vooral in flexibilisering zowel bij onderwijsinstellingen als bij de hybride techniekopleiders zelf. Ook de zakelijke afstemming kan beter. Hybride techniekopleiders hebben twee werkgevers. Hoe ga je daarmee om? We moeten daar met elkaar een oplossing voor vinden en leren van goede voorbeelden met werkzame - arbeidsvoorwaardelijke - afspraken.”

Successen uitdragen

Wat doet Wij Techniek met de uitkomst van het onderzoek? Hans: “We dragen de successen van het traject verder uit. We hebben een manier gevonden die resultaten oplevert, zo laat het rapport zien. We delen onze ervaringen graag zodat anderen eruit kunnen putten. Met zowel onderwijs als met de bedrijven gaan we na waar we nog meer kunnen doen. Want de behoefte aan nieuwe vakmensen is groot, en daar zijn goede techniekopleiders voor nodig. Daar dragen wij heel graag aan bij!”

Meer informatie
www.wij-techniek.nl/hybridetechniekopleider