‘Taal voor de elektro’ maakt nieuwkomers sneller inzetbaar

Zij-instromers en anderstaligen snel, vakkundig en veilig aan het werk krijgen. Dat is het doel van het nieuwe praktijkwerkboek ‘Taal voor de elektro’.

Het werkboek ‘Taal voor de elektro’ helpt zij-instromer
15 jun, 2022

Het werkboek helpt zij-instromers en anderstaligen om samen met docenten, leermeesters en praktijkbegeleiders aan de slag te gaan met vaktermen en vaktaal, maar ook met werkveiligheid, communicatie met collega’s en cultuurverschillen, vertellen mede-initiatiefnemer Theo Burghout en auteur Herman Rouwenhorst.

Er zijn verschillende lesboeken en werkboeken over elektrotechniek. Wat maakt ‘Taal voor de elektro’ anders dan andere boeken?
Theo Burghout: “Taal voor de elektro’ is speciaal bedoeld voor nieuwkomers in de elektrische installatiebranche. Het is een praktisch werkboek voor zij-instromers en anderstaligen en voor docenten, leermeesters en praktijkbegeleiders. In het boek staan Nederlandse woorden en vaktermen die elektrotechnici nodig hebben om veilig en vakkundig te werken. Er is ook veel aandacht voor alles rondom het werk. Denk aan communicatie met collega’s en leidinggevenden, het lezen en schrijven van werkbriefjes en omgaan met cultuurverschillen.”

Hoe kwamen jullie op het idee voor deze uitgave?
Herman Rouwenhorst: “Naast mijn werk als vakdocent geef ik inburgeringscursussen. Mensen uit een andere cultuur hebben vaak genoeg basiskennis voor een technisch beroep, alleen beheersen ze de vaktaal niet of niet voldoende. Zonder kennis van vaktaal en vakbegrippen is het lastig om aan het werk te gaan. Lesboeken voor anderstaligen waren er niet. Daarom heb ik in 2019 het boek ‘Taal voor de bouw’ geschreven. Dat wordt inmiddels door veel scholen en bedrijven in de bouwsector gebruikt. In 2021 kwam Theo bij mij met het idee voor een nieuw boek over elektrotechniek. Dat was de basis voor ‘Taal voor de elektro’.”

Kan je kort vertellen welke onderwerpen er aan bod komen?
“De bouwsector en de installatiebranche zijn praktisch ingesteld. Het is dus een sterk op de praktijkgericht lesboek geworden. Het werkboek begint met taal, grammatica en vaktaal. Dat is de basis. Er staan veel foto’s in, zodat meteen duidelijk is waar de tekst over gaat. Vervolgens maakt de lezer kennis met een installatiebedrijf: hoe werkt een bedrijf, wie werken er, waar krijg je als nieuwkomer mee te maken en waar krijg je op een werkdag mee te maken? Andere onderwerpen zijn VCA, de opbouw van een meterkast, werken in natte ruimtes, renovaties, enzovoorts. Van krimptang, fasedraad en veiligheidspictogrammen tot valharnas, multimeter en buigveer, het staat er allemaal in”, aldus Herman Rouwenhorst.

Met ‘Taal voor de elektro’ geef je niet alleen uitleg over vaktaal en vakbegrippen. Je gaat ook dieper in op werkprocessen en sociale processen op de werkvloer. Waarom is dat?
Rouwenhorst: “Ik geef veel aandacht aan omgangsvormen. Hoe praat je met collega’s? Waarover praat je met collega’s? Hoe ga je om met leidinggevenden en met klanten? Als je uit een andere cultuur komt, moet je niet alleen een nieuwe taal leren. Je moet ook nieuwe omgangsvormen aanleren. Dat zit allemaal in het boek.”

Wat kunnen scholen en bedrijven van het boek verwachten? Wat levert het op?
Theo Burghout: “Het boek zorgt ervoor dat nieuwkomers sneller zelfstandig kunnen werken. Het voorkomt misverstanden en onveilige situaties. Nieuwkomers zijn soms geneigd om vanuit beleefdheid te zeggen dat ze iets begrijpen, terwijl dat niet zo is. Dat kan leiden tot onveilige situaties, maar ook tot vroegtijdige uitstroom van waardevolle nieuwe vakmensen.”

Herman Rouwenhorst: “Het is ontzettend jammer als talentvolle en enthousiaste nieuwkomers afhaken. Bijvoorbeeld, omdat ze de vaktaal niet beheersen, of omdat ze zich moeilijk kunnen aanpassen aan de werkcultuur. Met dit boek willen we de instroom vergroten en de uitstroom verkleinen. Dat gaat niet vanzelf. Nieuwe vakmensen begeleiden en opleiden blijft mensenwerk. Het boek is een extra hulpmiddel tijdens het leerproces. Het boek helpt nieuwe mensen om samen met docenten en begeleiders hun weg te vinden in de elektrotechniek. Het boek vergroot de vakkennis, brengt praktische werkvaardigheden bij en vergroot het begrip tussen nieuwe vakmensen en ervaren vakmensen.”

Het werkboek ‘Taal voor de elektro’ helpt zij-instromer

Taal werkt!

Een nieuw vak leren is lastig. Een nieuw vak leren in een andere taal is nog lastiger. Lezen, schrijven en rekenen zijn belangrijke basisvaardigheden om je werk goed te kunnen doen. In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met deze basisvaardigheden. De website www.taalwerkt.nl helpt werkgevers om werk te maken van basisvaardigheden. Van tips voor duidelijke taal tot cursussen en scholing om de basisvaardigheden op de werkvloer te verbeteren, de website staat vol met nuttige informatie, aangevuld met handige tests, scans en tips om zelf mee aan de slag te gaan.

Ook interessant: taalcursus Nederlands voor anderstaligen in de techniek!

Zelf aan de slag met ‘Taal voor de elektro’

‘Taal voor de elektro’ is het resultaat van een samenwerking tussen Transitiehuis Gelderland/Bouwmensen Apeldoorn, ROC Aventus en New Tech Park. Het boek is bedoeld voor zij-instromers en anderstaligen die een MBO-opleiding elektrotechniek volgen en voor docenten, leermeesters en praktijkbegeleiders. Naast vaktaal en de namen en foto’s van 250 verschillende gereedschappen en materialen, gaat het boek in op cultuurverschillen, communicatie op de werkvloer en werksituaties. ‘Taal voor de elektro’ bestellen kan via de website van Bouwmensen Apeldoorn of via info@bouwmensen–apeldoorn.nl.