Vaststelling tegemoetkomingen voor 2024

Wij Techniek biedt werkgevers in de technische installatiebranche een financiële tegemoetkoming voor verschillende onderdelen van het opleiden en ontwikkelen van medewerkers. Deze zogenaamde regelingen zorgen voor een verdeling van de kosten die verbonden zijn aan het opleiden en ontwikkelen van een medewerker, waar de gehele branche baat bij heeft.

Vaststelling tegemoetkomingen voor 2024
9 okt, 2023

Voor 2024 heeft het bestuur van Wij Techniek de bedragen vastgesteld voor de verschillende regelingen die Wij Techniek uitvoert. De maximale tegemoetkoming voor de OSR en STIP zullen verhoogd worden, en voor de andere regelingen zullen voor 2024 de bedragen niet worden gewijzigd. In dit artikel meer over de hoogte van de vergoedingen en deze regelingen.

Regeling 

Vergoeding 

1-1-2023 

Vergoeding 

1-1-2024 

OSR bedrijfsrecht (per organisatie) 

€ 800 

€ 900 

OSR individueel recht (per werknemer in de organisatie) 

€ 80 

€ 90 

STIP (per halfjaar, en per diploma) 

€ 600 

€ 650 

EVC-vergoeding (maximale vergoeding per persoon) 

€ 1.400 

€ 1.400 

Waardebon (maximale vergoeding per persoon) 

€ 500 

€ 500 

Ontwikkelings Stimulerings Regeling (OSR) 
Met deze regeling ontvang je als bedrijf een financiële tegemoetkoming voor de deelnamekosten van medewerkers aan een cursus, opleiding of training. De tegemoetkoming is voor 2024 opgebouwd uit een basisbedrag van 900 euro per bedrijf (het bedrijfsrecht) plus 90 euro keer het aantal medewerkers (het individueel recht). Als bedrijf ontvang je de tegemoetkoming na betaling van de volledige factuur voor de kosten van een scholingsactiviteit. 

Stimuleringsregeling Praktijkbegeleiding (STIP) 
Met deze regeling ontvang je als bedrijf een financiële tegemoetkoming voor het begeleiden van medewerkers die een duale beroepsopleiding volgen en een diploma in het reguliere beroepsonderwijs (mbo of hbo) halen. Als installatiebedrijf kun je een STIP-tegemoetkoming van 650 euro per 6 maanden, per leerling-werknemer aanvragen. Na iedere 6 maanden wordt 650 euro uitgekeerd, met ter afsluiting een diplomavergoeding van 650 euro voor het behalen van de diploma. 

Ervaringscertificaat traject (EVC-vergoeding) 
Heb je in de praktijk veel geleerd, maar kun je dit niet aantonen met een certificaat of diploma? Het ervaringscertificaat maakt duidelijk hoe waardevol je als medewerker bent. Dit door in kaart te brengen welke vaardigheden en competenties je precies hebt. Je kunt in aanmerking komen voor het maximale bedrag van 1.400 euro per geheel doorlopen EVC traject. 

Waardebon (Waardebon) 
Bij geselecteerde workshops van Wij Techniek worden waardebonnen uitgedeeld aan medewerkers. Met een waardebon kan een medewerker een volgende stap zetten in zijn of haar ontwikkeling. Deze bon heeft een maximale waarde van 500 euro en kan ingezet worden voor de kosten van een cursus of training. 

Tegemoetkoming aanvragen is simpel
Via Wij Techniek Declaraties kun je eenvoudig tegemoetkomingen aanvragen en inzicht krijgen in de verschillende scholingstegoeden van je medewerkers.