Wat je investeert krijg je terug

TM Techniek houdt zich bezig met aanleg, renovatie en onderhoud van gas-, water- en elektraleidingen. Een centraal thema op hun website is groei, op alle vlakken. Over de groei van hun mensen spraken we met HR-adviseur Colien van den Brink en bedrijfsleider Anton Maasse.

20230309 TM Techniek Woudenberg 5000Px 3
20 mrt, 2023

Eigenaar Bert ter Maaten startte het bedrijf vanuit een droom: jongelui - zoals hijzelf in vervlogen tijden - een vak bijbrengen. Ze houvast voor de toekomst geven. “En dat ideaal is nog steeds ons DNA”, vertelt Anton. “We willen jongens en meiden echt zien groeien. Ik denk dat we geen andere jongeren in dienst hebben dan andere bedrijven, maar we gaan wel wat verder in de begeleiding. We voelen ons hier allemaal betrokken. Neem nou onze boekhouder, die neemt onze jongens ook financieel op sleeptouw. Ik kan ze wel een voorschot geven als ze geld tekort hebben, maar het is belangrijker om financiële problemen te voorkómen. En onze seniors nemen vanzelf een bepaalde rol aan als mentor van de jonge jongens. Mooi om te zien. Zodra iemand binnenkomt zeg ik altijd: zoek iemand hier die bij je past en waar je je verhaal kwijt kunt. We doen het met z’n állen.”

Een band opbouwen

“We praten veel met elkaar. We willen een band op bouwen met onze mensen, zodat ze het achterste van hun tong laten zien. Soms gaat dit lastig. Het belangrijkste is dat ze zélf geholpen willen worden. Als ze niet willen houdt het op. Soms is er weerstand. Vaak zie we dat dit ergens vandaan komt, bijvoorbeeld omdat ze een slechte ervaring hebben met instanties.”

Colien herkent dit, zij overlegt regelmatig met instanties. Bijvoorbeeld over het voorkómen van problemen. Of over een bepaalde aanpak. “Verzekeraars beginnen te merken dat met ‘voorkomen van’ veel winst te behalen is. En dat soms een stapje terug doen juist goed werkt. Zo hebben we een jongen die door een auto-immuunziekte zo af en toe even uit de running is. Dat weten we allemaal en we zorgen ervoor dat hij in een team werkt waar dat kan. Maar elke keer als hij even thuis zat werd hij gebeld door de arbodienst, heel vervelend voor hem. Dus in overleg gebeurt dat niet meer. Alleen als ik zélf zou twijfelen aan zijn afwezigheid. Maar dat is niet voorgekomen.”

Trots op onze aanpak

“Ik ben echt trots op onze aanpak” zegt Anton. “Vorig jaar namen we een jongen aan. Zijn moedertaal is Papiaments en hij zocht al twee jaar werk. Hij vlóóg door de basisopleiding heen en kreeg het zo goed naar zijn zin dat hij nu ook MBO-2 niveau wil halen.”
Colien vult aan: “we helpen hem ook met de theorie voor zijn autorijbewijs. We hebben een oud MBO-leraar gevonden via het Maatjesproject in Woudenberg. Hij helpt onze jongens met hun theorie. We bouwen echt een netwerk om ons heen.”

Anton vult aan: “Klopt! Onze MBO- jongens, daar zitten we bovenop. We huren een studiecoach in om ze te helpen en soms even op het droge te zetten. Ze heel ferm en is regelmatig op school om te helpen. We willen de jongens op alle vlakken faciliteren waar ze hulp nodig hebben. Of dit nu met een opleiding is of ondersteuning op financieel vlak. We lopen nergens voor weg! Soms mopperen de jongens, dan hebben ze het idee dat ze dit allemaal voor ons doen. Maar later zie je dat ze het doorkrijgen, dat we ze helpen met hun toekomst. Dan krijg ik ineens een doos Merci, dat doet me echt wat. Maar het mooiste vind ik de loyaliteit die je krijgt en dat je ziet dat ze met plezier werken.”

20230309 TM Techniek Woudenberg 1000Px 27
20230309 TM Techniek Woudenberg 1000Px 10
20230309 TM Techniek Woudenberg 1000Px 22

Hulpgids  

Wij Techniek brengt een hulpgids uit voor werkgevers en HR-professionals. Deze gids helpt met signaleren en oplossen van problemen bij vakmensen in de branche. Je kunt hierbij denken aan de begeleiding op scholing, geldzorgen en vermoeden van een verslaving. Maar ook voor laaggeletterdheid, mantelzorg, ziekteverzuim en pesten heeft de gids ingangen.

Colien: “Ik zit in mijn eentje op HR, dus dan ken je alle personeelsleden én heb je vaste contacten en overlegmomenten met instanties. Dat maakt dat ik goed overzicht heb. Maar ik kan me voorstellen als je een bedrijf bent met meerdere vestigingen, of je hebt een grote HR-afdeling waar ieder zijn eigen expertise heeft, dat niet iedereen voor elk aspect de juiste wegen kent. Met zo’n gids weet je waar je terecht kunt, specifiek voor onze sector. Zo’n naslagwerk is echt heel fijn!”